THE BENEFITS OF DIGITALISM ON HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS

Author:

Year-Number: 2021-40
Number of pages: 153-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternetin bilgisayarlar aracılığıyla "devrimi", bilginin iletimi, işlenmesi ve sayısallaştırılmasıyla ilgili tüm yönleriyle iletişim araçları, multimedya uygulamaları, kitle iletişim araçları, telefonla iletişim, yazılım, donanım, bazen ses, diğer görüntü zamanları veya akustik, optik veya elektromanyetik nitelikteki veriler biçiminde bilgilerin edinilmesi, kaydedilmesi ve sunulması elektronik sağlık sisteminin temelini oluşturur. Bu nedenle, kullanımının dünya sağlığı üzerindeki etkisini ve vatandaşların bunlardan elde ettiği faydaları incelemeye yönelik bir ilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada son zamanlarda yapılan çalışmalar incelenecektir.

Keywords

Abstract

The "revolution" of the Internet through computers, communication media in all its aspects related to the transmission, processing and digitized storage of information, multimedia applications, mass media, communication by telephone, software, hardware, have allowed the acquisition, recording and presentation of information, sometimes in the form of voice, other times of images or data of an acoustic, optical or electromagnetic nature. For all these reasons, there is an interest in studying the impact that its use has had on Worldwide health, and the benefits that citizens have obtained from them.

Keywords