COVID-19, DİJİTAL BANKACILIK SİSTEMLERİNİ YA DA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BİR SONUCUNU GERÇEKTEN ETKİLEDİ

Author:

Year-Number: 2020-35
Number of pages: 1562-1572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital dönüşüm, finansal hizmetler pazarını yeni tür sağlayıcılara açtı: fintech'ler olarak bilinen girişimler ve daha yakın zamanda büyük teknoloji şirketleri. İkincisi, boyutları ve finansal hizmetleri entegre ettikleri dijital ekosistemlerin özellikleri nedeniyle rekabet ortamı için büyük bir yıkıcı potansiyele sahiptir. Bu makale, bu entegrasyonun kapsamının kısmen finansal düzenleme çerçevesi, veri erişim kuralları ve rekabet politikası tarafından nasıl koşullandırıldığını araştırmaktadır.

Keywords

Abstract

Digital transformation has opened the financial services market to new types of providers: startups known as fintechs and, more recently, big tech companies. The latter have a great disruptive potential for the competitive landscape due to their size and the characteristics of the digital ecosystems in which they integrate financial services. This article explores how the scope of this integration is partly conditioned by the financial regulatory framework, data access rules, and competition policy.

Keywords