2018 DÜNYA KUPASINDA KISA ARALIKLARLA OYNANAN MAÇLARIN TEKNİK PERFORMANS PARAMETRELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 1396-1401
Year-Number: 2020-34

Abstract

Amaç: Bu çalışma 2018 Dünya Kupasında kısa aralıklarla oynanan maçları bazı teknik performans parametreleri açısından karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın verileri FİFA’nın erişime açık olan resmi web sayfasından alınmış olup, verilerin analizi için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogrov Smirnov normallik testi uygulanmış ve verilerin normal dağılıma uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda grup aşamasında 5 günde 1 oynanan (Grup aşamasında her takım 3 müsabaka oynamıştır) müsabakaların karşılaştırmasında Anova testinin non parametrik karşılığı olan Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Elde edilen bulgular ışığında dünya kupasında ard arda oynanan müsabakalar arasında gol, şut, hedefi bulan şut, korner, ofsayt, faul, sarı kart, ikinci sarıdan kırmızı kart ve kırmızı kart değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak, dünya kupasında kısa aralıklarla ard arda oynanan müsabakalarda teknik parametreler açısından bir farklılık olmadığı, bu konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Ard arda oynanan maçlarda farklı liglerin, ülkelerin ve kıtaların da değerlendirilerek daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

Purpose: This study was conducted to compare the games played in the 2018 World Cup in terms of some technical performance parameters. Method: The data of the research were taken from the official web page of FIFA, and SPSS statistics package program was used to analyze the data. Kolmogrov Smirnov test was applied to determine whether the data showed normal distribution and it was observed that the data were not suitable for normal distribution. As a result, Kruskal Wallis test, which is the non-parametric counterpart of the Anova test, was used in the comparison of competitions that were played once every 5 days in the group stage (each team played 3 competitions in the group stage). P <0.05 was considered statistically significant. Results: In the light of the findings obtained, no statistically significant difference was found between the successive matches played in the world cup in terms of goals, shots, successful shots, corners, offside, foul, yellow card, red card from the second yellow and red card (p> 0.05). Result: As a result, it can be said that there is no difference in terms of technical parameters in the successive competitions played in the world cup and more studies are needed on this subject. We can add that more comprehensive studies should be done by evaluating different leagues, countries and continents in successive matches.

Keywords