KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI VE AİLE İLETİŞİMİ

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 1203-1218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Koronavirüs(COVID-19) pandemisinin yaşamımızda birçok değişikliğe neden olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biride aile iletişiminde meydana gelen değişim olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada Betimsel araştırma yöntemi ve nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan anket tekniğinden yararlanılan çalışmada elde edilen bulgular ve sonuçlardan ilki; Covid-19 salgınının aile iletişimini etkilediği, Erkek katılımcıların salgın sürecinde aile içi şiddet yaşandığını ve bu süreçte bazı ailelerin ev ortamında farklı etkinliklerle aile iletişimini güçlendirdiği, 46-60 yaş grubu ise salgın sürecinin ailede tartışmalara neden olduğunu, aile bireylerinin birbirlerine tahammül edemez olduğu, 61 yaş ve üzeri katılımcılar salgın sürecinde evde geçirilen sürede ailelerde kavga ve anlaşmazlıklara neden olduğu, 18-30 yaş grubu katılımcılar ise, salgın süreci aile iletişimi açısından olumlu kazanımların olduğu, aile iletişiminin geliştiği ve aile bireyleri evde farklı etkinliklerle iletişimlerini daha da güçlendirdiği görüşündedirler. Demografik değişkenler arasında anlamlı farklılıklar oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

We can say that the coronavirus (COVID-19) pandemic causes many changes in our life. We can say that one of these is the change in family communication. In this study, the first of the findings and results obtained in the study, which was used the descriptive research method and the survey technique, which is one of the quantitative research methods; Covid-19 pandemic affects family communication, male participants experience domestic violence during the epidemic process and some families strengthen family communication through different activities in the home environment, while the 46-60 age group causes controversy in the family environment, family members cannot tolerate each other, 61 Participants aged 18 and over are of the opinion that they cause quarrels and disagreements in families during the epidemic period, and participants in the 18-30 age group believe that the outbreak process has positive gains in terms of family communication, family communication has improved and family members have further strengthened their communication with different activities at home. There are significant differences between demographic variables.

Keywords