The Social Challenges Of Potters And Tanners Among The Yem People, Southwest Ethiopia

Author:

Year-Number: 2020-32
Number of pages: 919-926
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu kısa makalede, Etiyopya'nın güneybatı kesimindeki Yem halkı arasında meslek gruplarının (yani çömlekçi ve tabakçı) sosyal zorlukları hakkında yeni bir içgörü gölgelemesi amaçlanmıştır. Yem özel ilçesinde çömlekçi ve tabakçıların sosyal zorluklarını yeniden inşa etme sürecinde, yazar bölgeyi 2013 ve 2015 yıllarında iki kez ziyaret etmişti. Bu nedenle, Yem halkı arasındaki sosyal etkileşimlerin dinamikleri üzerine çalışma yaparken, yazar toplumdan gelen çömlekçi ve tabakçıların karşılaştığı sosyal zorlukları anlamak ve yeniden yapılandırmak için hem birincil hem de ikincil kaynakları incelemiştir. Görünüşe göre, yazarın çalışma alanına kişisel varlığı ve gözlemi, makalenin yeniden yapılandırılması sürecinde toplanan verilerin dengeli yorumlanmasına da yardımcı oldu. Çalışma sürecinde Fuga meslek gruplarının anıtsal zamandan beri kısıtlı bir bölgede Yem özel ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilmiştir. Marjinal olmayan toplulukla etkileşimlerinde fuga çömlekçi ve tabakçı, kilden yapılmış ev ekipmanı üreterek topluluğa mesleki becerileri konusunda yardımcı oldu. Görünüşe göre, aşırı ayrımcılık ve marjinalleşmenin varlığına rağmen, Yem özel bölgesindeki Fuga çömlekçi ve tabakçı topluluğa, erkeklerin sünnet edilmesi, mezar kazılması, cesetlerin mezarlıklara taşınması vb. sosyal olarak marjinalize edilmiş ve hor görülen fuga topluluğunun diğer Yem ile karşılıklı bağımlılığı. Çalışma ayrıca Yem halkı tarafından fuga topluluğunun uzun zamandır marjinalleşmesine katkıda bulunan unsurlar bulmaya çalışıyor. Görünüşe göre, Yem halkının mesleklerine göre sosyal tabakalaşması fuga çömlekçi, tabakçı ve avcı hakkında ayrıntılı olarak incelenirken.

Keywords

Abstract

In this short article it is intended to shade a new insight about the social challenges of occupational groups (i.e, potter and tanner) among the Yem people, in southwestern part of Ethiopia. In the process of reconstructing the social challenges of potters and tanners in Yem special district the author had visited the district twice, in 2013 and 2015. So, while undertaking the study on the dynamics of the social interactions among the Yem people, the author has examined both primary and secondary sources to figure out and reconstruct the social challenges that potter and tanner face from the community. Apparently, the personal presence and observation of the author to the study area also helped for balanced interpretation of the collected data in the process of reconstructing the article. In the process of the study it is identified that the Fuga occupational groups has been residing in Yem special district in a restricted territory since time in memorial. In their interaction with the non-marginalized community the fuga potter and tanner helped the community with their professional skills by producing clay made home equipment. Apparently, despite the presence of outrageous discrimination and marginalization the Fuga potter and tanner in Yem special district helped the community in, circumcising boys, digging graves, carrying corps to the grave sites etc. Therefore, the study tries to examine the dynamics of interaction and interdependence of the socially marginalized and despised fuga community with the other Yem. The study also tries to figure out contributing elements for the long standing marginalization of the fuga community by the Yem people. Apparently, the social stratification of the Yem people based on their occupation is examined while elaborating about the fuga potter, tanner and hunter.

Keywords