Aristoteles Mantığında Schenker Analizinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 729-736
Year-Number: 2020-31

Abstract

Bilimsel bilginin doğruluğunu kanıtlamaya çalışan Aristoteles, mantığın kurucusudur. Aristoteles’in kurduğu mantık sistemi yaklaşık iki bin yıl boyunca hüküm sürmüştür. Aristoteles mantığı bilim olarak görmemektedir. Aristoteles’e göre mantık, bilimlerin girişi, bilimin aleti ve hatta bilimlerin bilimidir. Bilim üstü olarak görülen bu alan doğru düşünmenin, doğru akıl yürütmenin kendisini oluşturur. Schenker analiz ise Heinrich Schenker tarafından oluşturulan 20. yüzyıla damga vurmuş tonal müzik analiz yöntemidir. Schenker kendi adını taşıdığı analizinde analitik perspektif ile müzik eserini katmanlı bir yapıda analiz etmektedir. Aristoteles ve Schenker akıl yürütme ve analiz yöntemleriyle bir noktada ortak payda içerisindedirler. Schenker, analiz kavramının gereği olarak sadece çözümleme yapmamış, elde ettiği sonuçları tonal müzik çerçevesinde açıklamıştır. Tonal müzik analiz yöntemine özgün kavramlar ekleyerek yeni bir tonal analiz dili oluşturmuştur. Schenker kendi analiz yöntemi hakkında, “Konseptlerimde ilk defa tonal dil üzerine özgün bir teori sunulmaktadır” demektedir (Schenker, 1979, s. 9). Bir eseri çok katmanlı yapıda incelemesi, müzik teorisi dünyasında önemli görülmüştür. Tonal müzik eserlerini analitik olarak Ön plan, Orta plan ve Arka plan katmanları içerisinde analiz etmektedir. Mantık ile müziğin kesişiminin işlenişi araştırmada görünür kılınmıştır. Sonuç olarak; Schenker Analiz’in mantık temeli, Aristoteles’in akıl yürütme yöntemleri ile pozitif bağlantı içerisindedir.

Keywords

Abstract

Aristotle, who has tried to prove the accuracy of scientific knowledge, is the founder of logic. The logic system established by Aristotle has reigned for about two thousand years. Aristotle does not see logic as a science. Logic, according to Aristoteles, is the start, tool and science of sciences as it studies the way sciences work. This field, which is seen as a supra-science, constitutes the right thinking and the right reasoning. Schenkerian analysis, on the other hand, is a tonal music analysis method created by Heinrich Schenker that marked the 20th century. In his analysis, which bears his name, Schenker analyzes his musical work in a layered structure with an analytical perspective. Aristotle and Schenker are in a common denominator at some point with their reasoning and analysis methods. As a requirement of the concept of analysis, Schenker did not only analyze but also explained the results he obtained in the framework of tonal music. He created a new tonal analysis language by adding unique concepts to the tonal music analysis method. "My concepts present, for the first time, a genuine theory of tonal language." Shenker claims about his analysis method (Schenker, 1979, p. 9). His study of a work in a multi-layered structure has been considered significant in the world of music theory. He analyzes the tonal musical works analytically in the Foreground, Middleground and Background layers. The processing of the intersection of logic and music is made visible in this research. Eventually; The logic basis of Schenkerian Analysis is in correlation with Aristotle's reasoning methods.

Keywords