Değerler Eğitimi ve “ Değer Örümceği” Tekniği

Author:

Number of pages: 764-768
Year-Number: 2020-31

Abstract

Değerler eğitimin amacı adalet, eşitlik ve insan hakları, sorumluluk, dürüstlük, vatanseverlik, saygı gibi değerlerin geliştirilmesidir. Değerler eğitimi bireylere farklı değer ve farklı ahlaki görüşleri araştırmaya rehberlik etmektedir. Farklı yöntemlerle değerler eğitimi verilmektedir. Bu çalışmada bu yöntemler kısaca açıklandıktan sonra, değerler eğitiminde kullanılabilecek “Değer örümceği” tekniği açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of the values teaching is to promote values such as justice, human rights, responsibility, citizenship and respect. Values guide students to explore different values and different moral viewpoints. Different methods and approaches are used to teach values. In this Paper, after explaining some technics of teaching values, teaching the value“indulgence” is explained by means of Value Spider”.

Keywords