Yeşil Pazarlamanın Bilim Haritalama Teknikleri Açısından Değerlendirilmesi: Bibliyometrik Analiz

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 458-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yeşil pazarlama alanının bilimsel haritalama tekniklerine göre sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve yeşil pazarlama konusunun mikroskobik bir bakış açısı ile değerlendirilip bilimsel haritalama teknikleri için güvenilir bir tarihsel arka plan oluşturulmasıdır. Doküman analizi ve bu analize yönelik bibliyometrik analiz teknikleri kullanılmıştır. Ortak atıf ağları ve kelimelere dayalı haritalama ile atıf patlamaları, Dual map çizimi, kümeleme analiz üniteleri yöntem içinde kullanılan araçlardır. Yeşil pazarlamanın disiplinler açısından en çok “işletme” alanında çalışıldığı görülmektedir. Yeşil pazarlama konusunu dünya çapında en çok çalışmış ülkelerin başında ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti gelmektedir. Alanın en çok atıf alan bilimsel dergi alanları Psikoloji, Eğitim, Sosyal ve Ekonomik, Ekonomi Bilimi, Siyasi gibi disiplinler olmaktadır. Bibliyometrik haritalama tekniği bilgi alanlarının görselleştirilmesi ve bilimsel literatürün görselleştirilmesi gibi birçok pratik ihtiyaca hizmet etmektedir. Bu makalede gösterilen yaklaşımın, sistematik bir gözden geçirme için genel bir yöntem sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to evaluate green marketing according to science mapping techniques with a systematic approach and to create a reliable historical background for scientific mapping techniques by analyzing green marketing with a macroscopic perspective. Document analysis and biometric analysis techniques were used in this study. Mutual citation networks, too many citations with word mapping, Dual map drawings, and clustering analysis units were used. Green marketing has been studied the most in the field of business. The countries that studies green marketing the most are USA and China. Scientific journals with the most attributions to this field are in the fields of Psychology, Education, Social and Economic Sciences, Economics, and Politics. In addition, terms marketing and data are the terms that are used the most as keywords. Biometric mapping technique serves many practical purposes like visualizing fields and visualizing scientific literature. It is considered that the approach of this study can create a general way of systematic reviewing.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics