Yetişkinlerin Psikolojik Destek Almasına Yönelik Mobil Uygulama Tasarımı

Author:

Year-Number: 2020-30
Number of pages: 385-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biyolojik, deneysel, gelişim, sosyal, kişilik, okul ve eğitim, klinik ve danışmanlık psikolojilerine değinilmiştir. Günlük hayatta yaşanan sorunların rahatsızlık durumuna dönüştüğü davranışlar üzerinde durulmuştur. Bu rahatsızlıkların nasıl ortaya çıktığı, ne şekilde sonuçlar verdiği, nasıl çözüm bulunabileceği anlatılmıştır. Sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklar olan yaygın anksiyete, bipolar, depresyon ve obsesif-kompulsif bozukluğa yer verilmiştir. Psikologların bireyleri tedavi etme süreci ve psikoterapi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, psikolojik sorunları olan kişiler için yapılan mobil arayüz tasarımları sayesinde kişilerin “Dialogue” adlı mobil uygulamayı kullanması ve psikologlarla bireysel olarak iletişim kurması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Biological, experimental, developmental, social, personality, school and education, clinical and counseling psychologies are mentioned. The behaviors in which daily problems turn into discomfort are emphasized. It is explained how these disorders occur, how they result in , how to find a solution. Common disorders such as anxiety, bipolar, depression and obsessive-compulsive disorder are common conditions. Information about psychologists' treatment of individuals and psychotherapy are shared. The aim of this study is to enable people to use the “Dialogue” mobile application and to communicate with psychologists individually, thanks to the mobile interface designs made for people with psychological problems.

Keywords