Yetişkinlerin Psikolojik Destek Almasına Yönelik Mobil Uygulama Tasarımı

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 385-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biyolojik, deneysel, gelişim, sosyal, kişilik, okul ve eğitim, klinik ve danışmanlık psikolojilerine değinilmiştir. Günlük hayatta yaşanan sorunların rahatsızlık durumuna dönüştüğü davranışlar üzerinde durulmuştur. Bu rahatsızlıkların nasıl ortaya çıktığı, ne şekilde sonuçlar verdiği, nasıl çözüm bulunabileceği anlatılmıştır. Sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıklar olan yaygın anksiyete, bipolar, depresyon ve obsesif-kompulsif bozukluğa yer verilmiştir. Psikologların bireyleri tedavi etme süreci ve psikoterapi hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, psikolojik sorunları olan kişiler için yapılan mobil arayüz tasarımları sayesinde kişilerin “Dialogue” adlı mobil uygulamayı kullanması ve psikologlarla bireysel olarak iletişim kurması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Biological, experimental, developmental, social, personality, school and education, clinical and counseling psychologies are mentioned. The behaviors in which daily problems turn into discomfort are emphasized. It is explained how these disorders occur, how they result in , how to find a solution. Common disorders such as anxiety, bipolar, depression and obsessive-compulsive disorder are common conditions. Information about psychologists' treatment of individuals and psychotherapy are shared. The aim of this study is to enable people to use the “Dialogue” mobile application and to communicate with psychologists individually, thanks to the mobile interface designs made for people with psychological problems.

Keywords


 • Akyol G. (2014). “Mobil Uygulama Arayüzlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma” ISITES:

 • Akyol G. (2014). “Mobil Uygulama Arayüzlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma” ISITES: Karabük.

 • Aydın, A., Yılmaz, K., Altınkurt Y. (2013). “Eğitim Yönetiminde Pozitif Psikoloji” International Journal of Human Sciences Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, 1472.

 • Bal, U., Çakmak, S., Uğuz, Ş. (2013). “Anksiyete Bozukluklarında Cinsiyete Göre Semptom Farklılıkları” Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, Cilt.22, Sayı.4, 445.

 • Baymur, F. (1978). Genel Psikoloji. Dördüncü Baskı. İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları.

 • İnözü, M., Cemalcılar, Z., Kesebir, S., Balcı, F., Karson, A., Malkoç, G., Yağmurlu, B., Kumru, A.,Kesebir, P., Akdaş Mitrani, A. (2014). Psikolojiye Giriş. Dördüncü Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 • Demirer, V., Erbaş Ç. (2015). Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3): 802-813.

 • Ekemen, P. (2015). Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda Anksiyete Duyarlılığı, Bağlanma, Öğrenilmiş Çaresizlik ve Benlik Kavramı. (Yüksek Lisans Tezi, İzmir).

 • Erdem, S. (1991). Psikoloji. İstanbul: Fil Yayınları.

 • Eroğlu, M., Z., Özpoyraz, N. (2010). “Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi” Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, 206.

 • Geçtan, E. (2003). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. On Altıncı Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.

 • Gerrig, R., J., Zimbardo, P., G. (2015). Psikoloji ve Yaşam -Psikolojiye Giriş-. On Dokuzuncu Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayınları.

 • Halmatov, S. (2014). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Gelişim Süreci. (Doktora Tezi, Erzurum).

 • Karababa, İ., F., Çiçek, E., Kayhan, F., Aşkın, R., Çiçek, İ., E. (2012). “Bipolar-1 Bozukluğu OlanHastalarda Klinik Özellikler ile Hastalığın Seyri Arasındaki İlişki” Selçuk Tıp Dergisi, Cilt.28, Sayı.1, 9.

 • Karamustafalıoğlu, O., Yumrukçal, H. (2011). “Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları” Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Dergisi, Cilt.45, Sayı.2, 69.

 • Maçkalı, Z., Tosun, A. (2011). “Bipolar Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi” Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, Cilt.3, Sayı.4, 572.

 • Mete, H., E. (2008). “Kronik Hastalık ve Depresyon” Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt.11, Sayı.3, 4.

 • Morgan, C., T. (1995). Psikolojiye Giriş. On Birinci Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.

 • Pamuk, M. (2012). Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışma Uygulamalarına ve Uygulamalarda Kendi Yeterliklerine İlişkin Algıları. (Yüksek Lisans Tezi, Malatya).

 • Pazvantoğlu, O., Okay, T., Dilbaz, N., Şengül, C., Bayam, G. (2004). “Major Depresyon TanısıAlan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoğunluğunun İntihar Düşüncesi, Davranışı ve Niyetine Etkisi” Klinik Psikiyatri Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, 154.

 • Plotnik, R. (2009). Psikolojiye Giriş. Birinci Baskı. İstanbul: Kaktüs Yayınları.

 • Roukaya, M., N. (2015). Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Temelleri. (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul).

 • Sanberk, İ. (2010). Psikolojik Danışman-Danışan İlişkisinin Çözümlenmesi ve Bazı Süreç, Sonuç Değişkenleri Açısından İncelenmesi. (Doktora Tezi, Adana).

 • Sevindik, M. (2019). Anksiyete Bozukluklarında Dissosiyatif Belirtiler ve Mizaç-Karakter İlişkisi. (Uzmanlık Tezi, Kırıkkale).

 • Smith, E., E. Nolen Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G., R. (2014). Psikolojiye Giriş. İkinci Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınları.

 • Şenel, H. (2015). Bireylerin Psikoterapiye Ulaşım, Bilgi ve Algı Düzeyleri. (Yüksek Lisans Tezi, Aydın).

 • Ustakara, F. (2011). “Halkla İlişkiler ve Psikoloji İlişkisi Üzerine” Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı.1, 173.

 • Yaman, F. Dönmez, O., Avcı E., Yurdakul, I. (2016). “İşitme Engelli Öğrencilerin Okuma-Yazma Eğitiminde Mobil Uygulama Kullanımı”. TEDMEM. Cilt 41, Sayı 188.

 • Yeloğlu, Ç., H., Hocaoğlu, Ç. (2017). “Önemli Bir Ruh Sağlığı Sorunu: Bipolar Bozukluk” Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Cilt.8, Sayı.30, 42.

                                                                                                    
 • Article Statistics