Photography Relationship Between The Course Of The Realizations Of The Field Students

Author:

Year-Number: 2020-30
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 378-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fotoğrafçılık dersinde alan gezileri öğrencilerin öğrendikleri soyut bilgileri somutlaştırmalarına, kullanılan teknikler hakkında pratik yapmaya, konu ile ilgili doğru alanlarda bulunup çekim yapmaya katkı sağlamaktadır. Fotoğrafçılık dersi alan öğrencilerin alan gezilerini gerçekleştirme becerilerine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Grafik Tasarım bölümünde öğrenim gören 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine açık uçlu sorular uygulanmıştır. Araştırmaya 82 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplar betimsel analiz yoluyla uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin fotoğrafçılık dersi alan gezilerinin çok önemli olduğu, kalıcı öğrenmeyi sağladığını ve dersin içeriğinin alan gezileri için uygun olduğu, alan gezilerinde bazı teknikleri daha fazla kullandıklarını, alan gezilerinin öğrenmeyi pekiştirmeye yardımcı olduğunu, fotoğrafçılık dersi kapsamında daha fazla geziye yer verilmesi gerektiğini düşünmektedirler.

Keywords

Abstract

Field trips in photography classes provide students with the ability to embody the abstract knowledge they learn, to practice about the techniques used, and to find and shoot in the right areas of the subject. Students who take photography courses have their views on the ability to perform field trips the screening model was used in this study. Research Open-ended questions have been applied to the 2nd and 3rd year students who are teaching in Fine Arts and Design Graphic Design Department. 82 students participated in the study.The answers given by the students to the questionnaire were applied through descriptive analysis. According to the results of the research, students think that it is very important for students to take photography courses, that they provide permanent learning and that the content of the course is suitable for field trips, that they use more techniques in field trips and that field trips help reinforce learning.

Keywords