Kurumsal Dergicilik ve Hastane Dergileri

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 365-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumun, kuruluşların ve de şirketlerin kurumsal kimliğini yansıtan kurumsal dergiler günden güne artmakta ve de çeşitlenmektedir. Kurumsal dergileri çıkaranlar, kurumsal dergilerin gerek içeriklerine gerekse yansıttıkları imaja dikkat etmektedirler. Her sektörde kendini gösteren kurumsal dergilerin sağlık sektöründeki yansımalarından iki kurumsal dergi ele alınmıştır. Memory ve Sharp Experience adlı kurumsal dergiler karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve çıkarımlar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Corporate magazines that reflect the corporate identity of the institution, organizations and companies are increasing day by day. Those who publish corporate journals pay attention to both the content of the corporate journals and the image they reflect. Two corporate magazines have been handled from the reflections of corporate magazines in each sector in the health sector. Institutional journals named Memory and Sharp Experience were analyzed comparatively and inferences were made.

Keywords


 • Aktaş, Yasemin, Memory dergisi üzerine özel röportaj, İstanbul-san Diego, 9 Aralık 2013.

 • Aktaş, Yasemin, Memory dergisi üzerine özel röportaj, İstanbul-san Diego, 9 Aralık 2013.

 • Bak, Gökhan ve Eşidir, Osman Vedüd (2018). Kurumsal Dergicilik Bağlamında; Yolculuk, Pamukkaleve Ulusoy Travel Dergilerinin Karşılaştırılması, İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11Mart 2018, Mardin, 116-125, ISBN 978-605-9885-62-1 (Çevrimiçi) https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_9be1e6f379e74f2c92c1c3b19f395294.pdf

 • Carter, Robyn Moormeister, Sharp Experience dergisi üzerine özel röportaj, San Diego, 6 Aralık 2013.Eşidir, Osman Vedüd ve Bak, Gökhan (2018). Türkiye’de Kurumsal Dergiciliğin Örneklerinden BasınHayatı Dergisi. Adnan Oktay (Ed.), Dil, Hafıza ve Dergi (70-85), İKSAD Yayınevi, ISBN: 978-605-7510-63-1 (Çevrimiçi) https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_56a1b0de677c4f1b91fb7c1f7fc39e9a.pdf Yapar Gönenç, Aslı (2013). Dergicilik Üzerine, İstanbul, Koyu Kitap.

 • Yapar Gönenç, Aslı (2006). Türkiye ve Fransa’da Dergicilik ve Kadın Dergileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.

 • URL-1: http://www.uncp.edu/home/acurtis/Courses/ResourcesForCourses/MagazinesHistory.html, Erişim Tarihi: 20.11.2013.

 • URL-2: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13576, Erişim Tarihi: 2.12.2013. URL-3: http://en.wikipedia.org/wiki/House_organ, Erişim Tarihi: 23.11.2013.

 • URL-4: http://www.memorial.com.tr/memory/ , Erişim Tarihi: 26.11.2013. URL-5: www.sharp.com/nutrition, Erişim Tarihi: 26.11.2013.

                                                                                                    
 • Article Statistics