Televizyon ve Reklam: Endistriyel Bir Bakış Açısıyla Televizyon Reklamcılığı

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 258-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada televizyon mecrasının reklam özelliği incelenmiştir. Televizyon reklamcılığının geçmişte başlayan yolculuğuna değinilmiştir. Çalışma televizyon reklamcılığının avantaj ve dezavantajlarına endüstriyel açıdan özel bir bakış sergilemektedir. Çalışmanın sonucunda televizyon reklamcılığı hakkında görüşler sunulmuştur. Televizyon reklamcılığının teknolojik gelişmelerin paralelinde aynı güçte kalacağının altı çizilmiştir. Ekranlar hiç bir zaman kaybolmayacak, mecra dijital dönüşüm sağladıkça televizyon reklamcılığı aynı seyirde devam edecek sadece form ve yapısal anlamda bir dönüşüm yaşayacaktır.

Keywords

Abstract

This paper gives a look to the television medium as an advertising tool. The effects of television to the advertising industry within media and the story of television and advertising from the past. The paper gives a special interest to the advantages and disadvantages of TV advertising and explore this from industrial and academic perspective. In the conclusion part the paper there are some opinions for the future of television advertising. İt underlines that television advertising will carry on being strong in media with the changes in technology. The screens will never end and with the digitalization of television advertising will remain in this medium but will only change a shape and structure.

Keywords