İstisnanın Fıkıhtaki Kullanımı ve Örnekleri

Author:

Number of pages: 145-161
Year-Number: 2020-28

Abstract

İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir, desek yanlış söylemiş olmayız. Fakat islamî ilimlerin hakikatine ulaşmada çok önemli bir araç mesabesinde olan Nahiv ilmi ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Diğer taraftan Mantık, tefekkürün belkemiği olduğu gibi Nahiv de Arap dilinin ana omurgasıdır. Bu itibarla fıkıhçılar, kendi disiplinlerini oluşturmak, geliştirmek ve himaye etmek için söz konusu ilme önem vermişler ve yorum varsayımlarını bu ilmin kurallarına göre dizayn etmişlerdir. Arap dili ve belagatinde geniş yer tutan önemli konulardan biri olması; özellikle de fıkıhta çokça kullanılan bir üslûp olarak karşımıza çıkması hasebiyle istisna’yı ele aldık ve “İstisna - Fıkıh İlişkisi” araştırma mevzumuz olarak tercih ettik.

Keywords

Abstract

İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir, desek yanlış söylemiş olmayız. Fakat islamî ilimlerin hakikatine ulaşmada çok önemli bir araç mesabesinde olan Nahiv ilmi ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Diğer taraftan Mantık, tefekkürün belkemiği olduğu gibi Nahiv de Arap dilinin ana omurgasıdır. Bu itibarla fıkıhçılar, kendi disiplinlerini oluşturmak, geliştirmek ve himaye etmek için söz konusu ilme önem vermişler ve yorum varsayımlarını bu ilmin kurallarına göre dizayn etmişlerdir. Arap dili ve belagatinde geniş yer tutan önemli konulardan biri olması; özellikle de fıkıhta çokça kullanılan bir üslûp olarak karşımıza çıkması hasebiyle istisna’yı ele aldık ve “İstisna - Fıkıh İlişkisi” araştırma mevzumuz olarak tercih ettik. Anahtar Kelimeler: Nahiv, İstisna, İlla, Fıkıh. islamic civilization is a civilization of civilization. But Nahiv, which is a very important tool in reaching the truth of Islamic sciences, has a privileged place. On the other hand, as Logic is the backbone of contemplation, Nahiv is the main backbone of the Arabic language. In this respect, both fiqhists and theologians have attached importance to the science in question in order to create, develop and protect their disciplines and designed their interpretation assumptions according to the rules of this science. It is one of the important issues in Arabic language and eloquence; Especially since we came across as a widely used style in fiqh, we handled the exception and preferred it as our research subject of "Exception-Fiqh Relations".

Keywords