Şerîf El-Murtazâ’nın Yorum Yönteminde İstişhâd

Author:

Number of pages: 67-74
Year-Number: 2020-27

Abstract

Dilbilimsel bir yöntem takip eden Şerîf el-Murtazâ, ayetleri yorumlarken arap dilinin gramer inceliklerini ustaca kullanmıştır. İlgili anlam inceliklerini belirlerken de başta Kur’an ayetleri olmak üzere arap şiirinden ve nesrinden ziyadesiyle istifade etmiştir. Bu makalede Murtazâ’nın ayetleri anlamlandırmada veya ayetlerde geçen herhangi bir kelimeyi temellendirmede başvurduğu dörtlü istişhad yöntemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Müstakil bir tefsire sahip olmayan müellifin istişhattaki yorum yöntemi, farklı alanlarda yazdığı eserlerde geçen ayet yorumlarındaki temellendirmeden yola çıkılarak belirlenecektir.

Keywords

Abstract

Sharif al-Murtaza who following a linguistic method, while interpreting the verses he skilfully used the grammatical subtleties of the Arabic language. While determining the relevant meaning subtleties, he excessively benefited from Arabic poetry and prose, notably the verses of the Qur'an. In this article we will try to reveal the quaternary consultation method that al-Murtazâ used to make sense of the verses or to base any word in the verses. The author’s method of interpretation in consultation, who doesn’t have a separate exegesis, will be determined based on the basis of the verse comments in the works he wrote in different fields.

Keywords