HÜDUDSUZ YAYIM İMKANLARININ TELEVİZİYALARA TƏSİR VASİTƏSİ BEYNƏLXALQ KONTEKSTDƏ

Author:

Number of pages: 1658-1661
Year-Number: 2019-25

Abstract

Televiziya proqramlarının hüdudsuz yayım tezlikləri vasitəsilə dünyada yayımlanması, bunun da bir sıra xalqların milli-mənəvi və mədəni sərvətinə müdaxilə edə bilmə imkanı yaranması qeyd olunur. Həmçinin Azərbaycan incəsənətinə həsr olunan proqramlar ayrı-ayrı telekanalların müasir proqram formatlarında geniş şəkildə tamaşaçılara təqdim olunur.Müstəqil dövlətin milli mədəniyyət və incəsənətlə bağlı siyasət proqramı media sistemini bütöv əhatə etməsi, müstəqil Azərbaycanın öz milli dəyərini, incəsənət əsərlərini yad təsirlərdən qorunması,bəzi ölkələrin digər ölkələrin tarixinə müdaxilənin qarşısının necə alınması təhlil olunur.

Keywords

Abstract

Broadcasting of television programs around the world through unlimited broadcasting can develop national moral and cultural wealth in a number of countries.Also, programs devoted to Azerbaijani art are widely available to viewers in modern formats on several TV channels. The independent state program for national culture and arts fully encompasses Mass media, protects country’s national values and art from external influence, prevent the interference of some countries in the history of other countries.

Keywords