TÜRKİYE’DE HANEHALKI TÜKETİMİ VE HARCAMA ANKETLERİNDE GIDA TÜKETİMİ VE HARCAMALARININ ÖLÇÜLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-25
Number of pages: 1709-1719
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların hayatta kalması zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Beslenmenin, hayati öneme sahip insanların temel ihtiyaçlarından biri olduğu açıktır. Son yıllarda hane halkı tüketim harcamalarındaki gıda harcamaları yıllara göre değişmiştir. Değişiklikleri ortaya çıkarmak için, 2007-2017 yılları arasında hanehalkı tüketim harcamaları araştırılmış ve TUİK verilerine göre yıllara göre gıda harcamalarındaki değişiklikler incelenmiştir. Gıda harcamalarının diğer harcamalarla korelasyonu, gıda harcamalarındaki gelir gruplarına göre değişim ve diğer harcama gruplarıyla karşılaştırılması temel alınarak birçok parametre incelenip yorumlanmıştır. Gıda ve alkolsüz içecekler tüketimi harcamalarının Konut ve kira ve haberleşme harcama kalemleriyle güçlü bir pozitif ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Elde edilen ilginç sonuçlardan biri, Gıda ve alkolsüz içecekler grubu harcamalarının ilk % 20 gelir grubundaki payının 2007-2017 yılları arasında düşmediği, ancak bu payın diğer gruplarda azaldığıdır.

Keywords

Abstract

Nutrition is one of the basic necessities of humans bearing vital importance . In recent years, food expenditures in household consumption expenditures have changed. To reveal the changes, household consumption expenditures between 2007-2017 were studied and the changes in food expenditures as to years have been investigated according to data from The Turkish Statistical Institute. Many relations were searched such as the correlation of food expenditures with other expenditures, changes in food expenditures according to the income groups and comparison with other expenditure groups. Interesting results were found and interpreted. It was found that food and non-alcoholic beverages consumption expenditures had a strong positive relationship with housing and rent and communication expenditures items. One of the other interesting result was that the share of Food and non-alcoholic beverages expenditures in the first 20% income group did not decrease between 2007-2017 but this share decreased in the other income groups.

Keywords