MEVDUAT BANKALARI MÜŞTERILERİNİN BANKALARINI DEĞIŞTİRME, SADAKAT VE TERCİH ETME DÜZEYLERİ ARASINDAKNİ İLİŞKiNİN TESPİTİ: ESKİŞEHİR UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2019-25
Number of pages: 1645-1657
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızla büyüyen ve küreselleşen dünya ekonomisinde serbestleşme trendinin hızla yükselmesinin yansımalarından biri de ülkemiz mevduat bankacılığı hizmet sektöründe rekabet politikalarının önem kazanmasıdır. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankaları rekabet kurallarının gerektirdiği gibi teknolojik gelişmeleri en hızlı şekilde hizmetlerine yansıtmayı hedeflemektedir. Bu şekilde bankacılık hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı, kolay erişilebilir ve en ucuz maliyet ile sunmaları kendilerine ciddi bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu nedenledir ki bankalar alternatif dağıtım kanalı olarak günümüzde oldukça yaygın olarak kullanımını sağlamaya çalıştıkları internet bankacılığı hizmetlerine son derece önem vermektedir. Bu çalışma ile mevduat bankalarının internet hizmetlerinden yararlanan müşterilerinin bankalarını değiştirme, sadakat ve tercih etme düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Müşteriler için e-bankacılık hizmetlerinden faydalanma seviyelerini hangi faktörlerin etkilediğini belirlemek için bir anket hazırlanmıştır. Anket uygulanırken araştırmanın güvenilirliğini sağlamak için müşterilerin tüm soruları eksiksiz ve doğru yanıtlaması istenmiştir. Analizler SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the reflections of the rapid rise in the liberalization trend in the rapidly growing and globalizing world economy is the importance of competition policies in the deposit banking service sector of our country. Deposit banks operating in the banking sector aim to reflect the technological developments to their services in the fastest way as required by the competition rules. In this way, providing banking services in line with the needs of its customers in a fast, easily accessible and cost-effective manner creates a serious competitive advantage for them. For this reason, banks give utmost importance to the internet banking services, which they are trying to use widely as an alternative distribution channel. In this study, it is aimed to determine the relationship between the loyalty and preference levels of deposit banks' customers who use internet services. A questionnaire was prepared to determine which factors affect the level of utilization of e-banking services for customers. In order to ensure the reliability of the survey, customers were asked to answer all questions completely and correctly. SPSS 22.0 software was used for analysis.

Keywords