GÖÇ AYNASINDA ALMANYA VE VATAN DUYGUSU-FERİDUN ZAİMOĞLU ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-25
Number of pages: 1615-1623
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün çağın ve insan vasfının en önemli sorunu göçtür. Siyasal iradenin soğuk ve sıcak savaşı zamanı eline alarak insanı çıkmaza sürüklemekte; göç sorununun bilinçli olarak siyasallaştırılması, ülkeler ve toplumlar arası güveni zedelemektedir. Bugün Avrupa’da en önemli sorun, insanın kültür tahribatıyla doğal asimilasyona bırakılması ve göç sorununun siyasallaştırılmasıdır. Bu tahrif edilmiş güven atmosferine karşı yabancı azınlık uyanmış ve haklılığını arayarak kendi özgün kimliğini kazanmıştır. Bu hoşnutsuzluğun sözcülüğünü yapan Feridun Zaimoğlu, zarif olduğu kadar haşin ve romantik tavrıyla olan bitenleri Avrupa’nın ortasında sanata yansıtmaktadır. Göçü söyleme taşıyarak fanatizme dikkat çekerken, toplumu aydınlatır ve siyasi iradeyi çözüme davet etmektedir. Çünkü göçmenlik hemen bütün Avrupa’daki Türkler için anlamını yitirmiş; dört kuşak sonrasında onlar Almanya’nın bütünleyicisi olmuşlardır. Buna rağmen Almanya’yı sıcak bir vatan olarak göremiyorlar. Çünkü şiddet, dışlama ve taciz onları yıldırmıştır. Ama edebiyatın gerçekleri görebilen gözleri ve yazabilen kalemleri vardır. Dürüstlük ve dostluk, ayrımcılık ve kötü davranış gerektirmez. Yarın kimin göçmen olacağını kim bilir?

Keywords

Abstract

The biggest problem at the moment of humanity is migration. Because the cold and hot war of politics power taking the time in hand and put the human in deadlock; conscious politization of migration problem undermines trust between countries and communities. What is the most problem in europa, that is the human assimilation through cultural destruction effect and politication of immigrationsproblem. Against thies damaged atmosphere of trust, foreigner minority has waken up and gained their orginal identity seeking justice. Zaimoglu, the romantic defender of this unwelcome, reflects the uprising through tender, agressiv and romantic attitudes. By virtue of taking immigration in dicourse he takes attantion to fanaticism and give informations to sociaty and invites the political power to solve the problems. Because the word of immigration has lost it’s meaning for Turkish people in all europe and after four generations they have become complementary of Germany. Dispite the fact that they can’t see Germany as a warm homeland. Because violence, exclusion and harrasment intimidated them. But the literature has eyes and pens, which can see and write the reale facts. Honesty and friendship do not requiere discrimination and mishandles. Who knows who will be an immigratn tomorrov?

Keywords