ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON OKURYAZARLIĞI

Author:

Number of pages: 1568-1578
Year-Number: 2019-24

Abstract

ÖZET Günümüzde okuryazarlığın geleneksel metni okuma-yazma anlamının ötesinde alan yazınlarla ilgili algılama, fark etme, öğrenme, kullanma şeklinde bir sonuca ulaşabilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Örneğin, çevre bilinci için hava, su, ses kirliliğinin insanoğluna verdiği zararı anlamak ve anlatmak için akademik çalışmaların dışında yapılan her türlü faaliyet bir okuma-yazma becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde insanoğluna hakim olan medya, olumlu ve olumsuz yönleri ile bireyleri ve toplumları etkilemektedir. Bu etkinin tamamen faydalı hale gelmesi medya okuryazarlığını ortaya çıkarmıştır. Medya okuryazarlığı içinde yer alan çeşitli alanlar kendi okuryazarlıklarının çalışmalarına başlamışlardır. Çizgi film ve animasyon sektörü de geniş bir kitleye hakimdir. Bu sektör çeşitli alanlarda farklı açılardan çalışmaları yapılırken okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar henüz gelişmemiştir. Eğitim fakültelerinin özellikle Türkçe öğretmenliğinin yeni nesiller yetiştirmesi ile sorumlu olması bu sektör ile ilişkisinin önemini artırmaktadır. YÖK ve Milli Eğitim programları ve müfredat açısından bu konu ile ilgilenirken öğretmenlerin de bu konuda duyarlı ve ilgili olması beklenir. Bu çalışmada “İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi” filmi okuryazarlık açısından nasıl ele alınabilir sorununa doküman analizi yöntemi kullanılarak içerik analizi tekniği ile incelenmiştir.

Keywords

Abstract

SUMMARY Nowadays, it has emerged that literacy should reach a conclusion in the form of perception, recognition, learning and use related to the literature which takes the traditional text beyond the meaning of reading and writing. For example, in order to understand and explain the harm to human beings caused by air, water and sound pollution for environmental awareness, all activities performed outside of academic studies require a literacy skill. Media, which dominates human beings today, affects individuals and societies with its positive and negative aspects. The fact that this impact has become completely beneficial has revealed media literacy. Various fields of media literacy have begun to work on their own literacy. The cartoon and animation industry also dominates a wide audience. While this sector has been working in various fields from different perspectives, studies on literacy have not developed yet. The fact that education faculties are especially responsible for the development of new generations of Turkish teaching increases the importance of its relationship with this sector. In terms of YÖK and National Education programs and curricula, teachers are expected to be sensitive and interested in this issue. In this study, “İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi” film has been analyzed with the content analysis technique by using document analysis method on the issue of how it can be handled in terms of literacy.

Keywords