GAZZE ŞERIDI’NDEKI BÜYÜK YARDIM DERNEKLERINDE UYGULANAN STRATEJIK YÖNETIMIN KRIZ ZAMANLARINDAKİ MAĞDURLARA YARDIM VE ŞEFFAFLIĞI ÜZERINE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 1468-1486
Year-Number: 2019-24

Abstract

Bu çalışma, Gazze Şeridi’ndeki büyük yardım derneklerinde stratejik yönetimin kriz zamanlarında mağdurlara yardım ve şeffaflık üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için teorik literatür ve önceki çalışmaların gözden geçirilmesiyle tanımlayıcı analitik yöntem kullanılmıştır. “2016 yılı Gazze Şeridi’ndeki Yardım Derneklerinin Performans Göstergeleri Milli Programı”ndaki mevcut çalışma değişkenlerine ilişkin açıklamalar üzerinde istatistiksel analizler yapılmıştır. Bu milli programda ise ortak bir ekip tarafından resmi dernek belgelerine dayanan bir anket aracılığıyla bilgileri toplanan Gazze Şeridi’ndeki 183 büyük dernek ele alınmıştır. Çalışma sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır; Gazze Şeridi'ndeki yardım derneklerinde stratejik yönetimin, gelişmenin başlarında % 45, şeffaflık % 59, yardım yönetimi % 53,75 ve kriz zamanlarında bundan biraz daha iyi olduğu kabul edilmektedir. Stratejik yönetim ile yardım yönetimi arasında ve stratejik yönetim ile şeffaflık arasında, aynı zamanda yardım ve şeffaflık arasında istatistiksel olarak olumlu bir ilişki vardır. Ayrıca, stratejik yönetimdeki değişikliklerin % 53,7' si şeffaflık ve yardımlar yoluyla açıklanabilir. Çalışma alanlarının ortalamaları arasındaki farklar derneklerin örgütsel özelliklerine bağlı olarak gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the impact of strategic management in the major charities in the Gaza Strip on the transparency and relief of those affected in times of crisis. To achieve this objective, the descriptive analytical method was used by reviewing the theoretical literature and previous studies and conducting statistical analysis on the data related to the study variables available in the National Program for Charities Performance Indicators in Gaza Strip for 2016, which refer to 183 major charities in Gaza Strip, through a joint team of the program and the charities and a questionnaire based on the official documents of charities. The study reached several results, the most important of which are: The strategic management in charities in the Gaza Strip still at its beginnings at 45% while the transparency was 59% and the relief department was 53.75%. There is a statistically significant positive correlation between strategic management and relief, strategic management and transparency as well as between relief and transparency. In addition, 53.7% of changes in strategic management could be interpreted through transparency and relief. It was noted that there were differences between the means of the study fields, due to the organizational characteristics of charities.

Keywords