ŞANLIURFA'NIN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN İNANÇ MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 1314-1323
Year-Number: 2019-23

Abstract

Bilgi çağının insan hayatına girmesiyle birlikte farkındalık düzeyinde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Turizm tercihlerinde de bu gelişim hissedilmekte ve insanlar klasik turizm hareketlerinin dışında yer alan kültürel seyahatlere önem vermektedirler. Kültürel seyahatlerin oluşumunda rol oynayanların başında kültürel miras zenginlikleri gelmektedir. Bu zenginlikler, turistik bölgenin çekicilik düzeyini arttırmakta ve talep oranlarında yükseliş sağlamaktadır. Somut ve soyut olan kültürel miras değerlerinde dini inanç merkezleri önemli bir yer tutmaktadır. Şanlıurfa, tarih boyunca önemli inanç merkezlerinden biri olmuştur. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Kültürel miras ve dini yapılarla ilgili literatüre yer vererek kültürel zenginlik olan ve Şanlıurfa ilinde yer alan dini ibadet yapılarını ortaya koymak ve kavramsal bir bakış açısı ile değerlendirmektir. Şanlıurfa’nın kültürel miras zenginlikleri içerisinde yer alan dini ibadet alanları ile ilgili bilgi eksikliğinin belirli ölçülerde giderilmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek sonuçların ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca dini değerlerin kültürel miras bakımından önemli bir potansiyel taşıdığına vurgu yapılarak Şanlıurfa’nın turizm gelişiminde rol oynayan paydaşlara öneriler yer almaktadır.

Keywords

Abstract

As information age enters into human life, positive developments are being experienced at the level of awareness. This development is also felt in tourism preferences and people attach importance to cultural trips that are outside the classical tourism movements. Cultural heritage is at the forefront of those who play a role in the formation of cultural travels. These riches increase the attractiveness of the tourist zone and increase demand rates. Religious centers of faith have an important place in the concrete and abstract values of cultural heritage. Sanliurfa has been one of the important faith centers throughout history. The aim of the research is to reveal the religious worship structures in the province of Sanliurfa, which has cultural richness by giving a literature about cultural heritage and religious structures and to evaluate them with a conceptual point of view. It is aimed to eliminate the lack of information about religious worship places in Şanlıurfa's cultural heritage riches with certain measures. It is thought that the results obtained will contribute to the related literature. In addition, it emphasizes that religious values have important potential for cultural heritage and suggests to stakeholders who play a role in Şanlıurfa's tourism development.

Keywords