THE ANALYZE OF THE FACTORS AFFECTING TOURISM DEMAND: A RESEARCH ON THE MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 1054-1063
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm hareketlerine katılan kişilerin tercihlerini neye göre yaptıklarının belirlenmesi, bir ülkeye yönelik turizm talebini etkileyen faktörlerin neler olduğunun tespit edilmesi, turizmde atılacak adımlarda başarılı sonuçlar alınması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Akdeniz Çanağında bulunan 12 ülkeye (Cezayir, Fas, Fransa, İspanya, İsrail, İtalya, Kıbrıs, Malta, Mısır, Tunus, Türkiye ve Yunanistan) yönelik 1995-2013 arası yıllık turist sayılarını etkileyen faktörler uzun dönemli olarak incelenmiştir. Turizm talebinin turist gönderen ülkelerin ekonomik değişkenleriyle açıklanmaya çalışılmasının aksine turist çeken ülkelerin ekonomik değişkenlerinin de o ülkeye olan turizm talebi üzerinde etkili olabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre turist çeken ülkelerin yıllık turist sayıları; kişi başına düşen milli gelir, altın dahil toplam döviz rezervi, devletin nihai tüketim harcamaları ve doğumda beklenen yaşam süresi değişkenleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Panel eşbütünleşme testinin uygulandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlar turist sayısı ile kişi başına düşen gelir, toplam rezerv ve yaşam süresi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Determining on what grounds people participate in touristic activities or make their preferences, and investigating the factors that influence the demand for tourism for a country are of vital importance in achieving successful results in tourism. Based on this, the number of tourist arrivals to 12 countries located in the Mediterranean Basin over the period between 1995 and 2013 are examined. Contrary to the method in which the tourism demand was explained in tourist-sending countries with economic variables; in the present study, the number of annual tourist arrivals, the gross domestic product per capita, total reserves, general government final consumption expenditure and life expectancy at birth variables are used based on the idea that the economic variables of the tourist-receiving countries might be influential on the tourism demand for the relevant country. According to the Panel Co-integration Test results, there is a long-term relationship between the number of tourist arrivals and the GDP per capita, total reserves, and life expectancy variables.

Keywords