Engelli Öğrencilerle Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Becerilerinin Değerlendirilmesi: (Nitel Bir Çalışma)

Author:

Number of pages: 934-942
Year-Number: 2019-20

Abstract

Bu çalışmada engelli bireylerle çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin stresle nasıl başa çıktıklarının değerlendirilmesi yapıldı. Bu amaçla Malatya merkez ilçelerinde (Battalgazi, Yeşilyurt) bulunan okullarda görev yapan ve engelli öğrencilere beden eğitimi dersi okutan 43 beden eğitimi öğretmenine ulaşıldı (25 erkek, 18 kadın).43 beden eğitimi öğretmenlerine önceden hazırlanmış; ‘’Engelli bireylerle çalışmak sizde ne tür bir stres oluşturur, Engelli bireylerle sağlıklı bireylerin bir arada ders görmesi sizde ne tür bir stres oluşturur, Her gün engelli bireylere beden eğitimi dersi yaptırmak sizde ne tür bir stres oluşturur, Engelli bireylerin aileleri sizinle görüşmek istediğinde sizde nasıl bir stres oluşur, Okul idaresinin engelli bireylere yönelik istekleri sizde nasıl bir stres oluşturur, Engelli bireyin ders anındaki atak hareketi sizde ne tür bir stres oluşturur, Öğretmeye çalıştığınız bir uygulamayı engelli bireyin öğrenememesi sizde nasıl bir stres oluşturur. Engelli bireyleri spor yarışmalarına götürmek sizde ne tür bir stres oluşturur’’. Sorularından oluşan yüz yüze görüşmeler sağlandı. Beden eğitimi öğretmenlerinin vermiş oldukları cevaplar kayıt altına alındı ve kendi aralarında değerlendirilerek kategorize edildi. Ki KareTesti İstatistiki analizler sonucunda engelli öğrencilerle uzun yıllar çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri düşük tespit edilirken, meslekte yeni olan ve engelli bireylerle daha az çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri daha yüksek olduğu tespit edildi. Yine değerlendirme sonucunda kadın beden eğitimi öğretmenlerinin erkek beden eğitimi öğretmenlerine göre stres düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sonuç olarak engelli bireylerle uzun yıllar çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri daha düşük görülürken mesleğinde yeni olan ve öğretmenlikte tecrübesi olmayan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri daha yüksek çıkmaktadır. Kadın beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeylerinin daha yüksek çıkması ise onların annelik içgüdüsel yapılarından dolayı daha korumacı bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it wase valuated how Physical Education Teachers who work with disabled individuals coped with stress. For this purpose, 43 physical education teachers working in schools in Malatya central districts (Battalgazi, Yeşilyurt) and teaching physical education to disabled students were reached. (25 men, 18 women). 43 teachers were asked some questions such as: ‘’ Whatkind of stress do you have to work with people with disabilities?,Whatkind of stress do you experience when individuals with disabilities and healthy individuals come together?, What kind of stres does you have to have a physical education course for people with disabilities everyday?, Whatkind of stress do you experience when the families of people with disabilities want to talk to you?, Whatkind of stress do you think about the school administration's needs for people with disabilities?, Whatkind of stres does the attacking movement of the disabled person have for you?, What kind of stres does the stress of a person with disability not learning an application you are trying to teach? Whatkind of stres does your stres cause to take disabled people to sports competitions?’’. The answers of physical education teachers were recorded and categorized and evaluated among themselves. As a result of the ChiSquare Test statistical analyzes, the stresslevels of the physical education teachers who work with disabled students for many years were found to be low, while the level of stress of physical education teachers, who are new in the profession and working with disabled individuals, were found to be higher. As a result of the evaluation, it is seen that female physical education teachers have higher stres levels than male physical education teachers. As a result, the stres levels of the physical education teachers working with disabled individuals for many years are lower, while the levels of stress of physical education teachers who are new in their profession and have no experience in teaching are higher. Hig her levels of female physical education teachers' stres levels are due to their more protective nature due to their maternalinstinct.

Keywords