Rus Kamu Kuruluşlarının İç Finansal Kontrol ve İç Denetim Mekanizmasının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 874-883
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz Rusya finans sitemini olumsuz yönde etkileyerek ülkede demografik istikrarsızlığa, ciddi bütçe açıklarına ve şirketlerin finansal olarak başarısız olmasına neden olmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen idari ve mali reformlar özellikle devlet finansal kontrol organlarını önemli ölçüde etkilemiş ve bu organların bütçe ve vergi denetim metodolojisini hazırlarken yeni bütçe finansmanı ve yönetimi koşulları üzerine odaklanmasına neden olmuştur. Aynı zamanda yaşanan tüm olumsuzlukların ortadan kaldırması amacıyla kamu kuruluşlarında güvenilir bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu sistemin etkililiğinin ölçülerek geliştirilmesi için gerekli öneriler sunacak etkin bir iç denetim sisteminin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, Rusya kamu kuruluşlarında iç finansal kontrol ve iç denetimin önemi, amacı, görevleriyle ilgili bilgilere yer verilerek iç kontrol ve iç denetimle ilgili yasal çerçeve incelenmiştir. Ardından iç kontrol ve iç denetimle ilgili sorunlara ve bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The global financial crisis experienced in 2008 has negatively affected the Russian financial system and caused serious budget deficits and demographic instability in the country and financial failures of companies. In this context, the administrative and financial reforms carried out, particularly the state financial control institutions, were significantly affected and made them focus on new budget financing and management conditions while preparing the budget and tax audit methodology. At the same time, in order to eliminate all negative impacts of the experienced crisis, it has become mandatory to establish an effective internal audit system that will provide necessary recommendations for the improvement of the effectiveness of a reliable internal control system in public institutions and to improve the efficiency of the system by measuring this efficiency. In this study, by giving a wide coverage to the information regarding the aims and the tasks and the importance of internal financial control and internal audit in Russian public institutions, the legal framework related to internal control and internal audit has been examined. Then, internal control and problems concerned with internal control and some suggestions on possible solutions are given.

Keywords