Küreselleşme Bağlamında İpek Yolu’nun Orta Asya Ülkelerinin Jeopolitiğine Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-18
Number of pages: 691-704
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Asya, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından 1492 yılına kadar süren çağın büyük siyasî yapılarını meydana getiren ve bu bölgede kurulan imparatorluklarla etkili bir güç olan, günümüzde Ortadoğu, Avrasya ve Avrupa’nın kültürel, dini, etnik ve siyasi çehresinin şekillenmesinde etkili olan tarihin önemli merkezlerinden biridir. Bu bölge Avrasyalı toplumların sahip olduğu değerlerle birlikte dünyanın en güçlü siyasi ve kültürel yapılarının ortaya çıktığı alan olmuştur. Kültürlerin zenginleşmesinde ve devletlerarası iletişimin sağlanmasındaki en büyük etkenlerden biri İpek Yolu’dur. İpek Yolu, Orta Asya coğrafyasına jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik açıdan birçok katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, İpek Yolu’nun tarihsel oluşum süreçlerine yer verilmiş ve küreselleşme ile birlikte İpek Yolu’nun Orta Asya ülkelerinin jeopolitiğine etkisi incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Central Asia is one of the important centers of history, which has been an effective force with the empires established in this region, which formed the great political structures of the era which continued until the year 1492 from the collapse of the Roman Empire and which influenced the shaping of the cultural, religious, ethnic and political aspects of the Middle East, Eurasia and Europe. it is one. This region has been the area where the most powerful political and cultural structures of the world emerged with the values of the Eurasian societies. One of the most important factors in the enrichment of cultures and the provision of interstate communication is the Silk Road. The Silk Road has made many contributions to the geography of Central Asia from geopolitical, geoeconomic and geostrategic aspects. In this study, the historical formation processes of the Silk Road were discussed and the impact of the Silk Road on the geopolitics of the Central Asian countries was examined.

Keywords