Karate Sporunun Çocukların Okul Başarısı ve Kişilerarası İletişimdeki Olumlu Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 643-651
Year-Number: 2019-18

Abstract

Spor insanın eğlenmek, sağlıklı kalmak, serbest zamanlarını değerlendirmek, sosyalleşmek, yaşamla mücadele etmek gibi birçok amaçla yapılmaktadır. Spor dallarından biri olan karate sporu da bu amaçla yapılan, selamla başlayıp selamla biten, içinde saygı, sevgi, disiplin kavramlarını barındıran, felsefesini günümüze kadar koruyan bir spor dalıdır. Sporun gerek okul hayatında gerekse sosyal hayatta olumlu birçok etkisi olduğu bilinmektedir. Araştırmada, karate sporuna yeni başlayan, 7-10 yaş aralığındaki çocukların, spora başladıktan sonraki süreçte okuldaki başarı durumu ve kişilerarası iletişimdeki olumlu gelişimleri incelenmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen, karate sporuna yeni başlamış, 7-10 yaş aralığında, 10 çocuğun ebeveynleriyle nitel araştırma tekniği kullanılarak araştırma tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında, çocukların ebeveynleri tarafından, 3 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda, çocukların karate sporu sayesinde, okuldaki başarılarının daha da arttığı, kendilerini daha kolay ifade ettikleri, çekingenliklerinin azaldığı sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Sports is done for many purposes such as having fun, being healthy, evaluating free time, socializing, fighting life. Karate is one of the branches of sports, which is done for this purpose, greeting starts and ends, in respect, love, discipline, contains concepts and philosophy to the present day is a branch of sports. It is known that sport has many positive effects both in school life and social life. In the research, the positive development of the children between 7-10 years of age who started to karate and their success in the school and the interpersonal communication in the process after the start of the sport were examined. The research was completed by using qualitative research technique with the parents of 10 children between 7-10 years of age. Within the scope of the research, it has been concluded that the success of the children in school has increased, the students expressed themselves more easily and their shyness decreased due to the karate sport of the children.

Keywords