A Grubu Seyahat Acentesi Yöneticilerinin İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerine Bakışları: Konya İli Araştırması

Author:

Number of pages: 561-569
Year-Number: 2019-17

Abstract

Gelişen ve edinilmesi kolaylaşan iletişim teknolojileri, her geçen yıl artan uluslararası serbest ticaret ve dış kaynak kullanımı gibi nedenler sonucu yaşanan küreselleşme, yüksek rekabetin olduğu pazarlar ve beklentileri sürekli farklılaşan tüketiciler ortaya çıkmıştır. Bu şartlar içerisinde rekabet etmek zorunda kalan işletmelerin pazarlama fonksiyonu geleneksel pazarlama yaklaşımı kapsamında yetersiz kalabilmektedir. Müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmayı, bu ilişkileri geliştirmeyi ve sürdürmeyi içeren ilişkisel pazarlama kavramı işletmelerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamasında ve pazarda rekabet avantajı elde edebilmesinde önemli bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, hizmet üreten bir sektör olan turizm sektörünün en önemli dağıtıcı ve düzenleyici aktörlerinden birisi olarak kabul edilen seyahat acentelerinin kullanmış oldukları ilişkisel pazarlama uygulamalarının etkilerini ortaya koymaktır. Seyahat acentelerinde ilişkisel pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Konya ilinde faaliyet gösteren 96 seyahat acentesi çalışanına yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, acente çalışanlarının satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında uygulamış oldukları ilişkisel pazarlama uygulamalarının olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Due to reasons of globalization such as developing and acquiring communication technologies, increasing international free trade and outsourcing, markets with high competition and expectations have emerged constantly. The marketing function of the enterprises that have to compete in these conditions may be insufficient within the scope of traditional marketing approach. The idea of relationship marketing, which is to establish long term relations with the customer and to develop and maintain those relation has been an important strategy for the businesses to secure customer satisfaction and loyalty and to achieve competition advantage in market. The aim of this study is to reveal the effects of the relationship marketing activities used by the travel agencies, which are accepted as one of the most important distributor and regulatory actors of the tourism sector. In order to evaluate the relationship marketing activities of travel agencies, a survey was implemented to the managers of 96 travel agency in Konya. According to the result of this study; It has been achieved that the positive effects of the relationship marketing activities that the agency managers have implemented within the scope of sales and marketing activities.

Keywords