Şizofrenili Bireylerin Toplumsal Hayata Kazandırılmasına Ve Toplumsal Bilinç Oluşturulmasına İlişkin Sosyal Afiş Tasarımları

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 282-290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şizofreni, toplumda büyük bir sorun olarak görülen, korkulan ve süreklilik gösteren bir hastalık olmasına rağmen uygun yöntemler kullanılarak kontrol altında tutulabilmektedir. Tedavi sürecindeki ve hasta bakımındaki ilerlemeler, ilaçlar, psikolojik ve sosyal deneyimler, aile bireylerinin ve sosyal çevrenin desteği ile hastalığın etkisi en aza indirgenebilir. Bu araştırma kapsamında şizofreni hastalığının tedavi edilebildiğini, şizofrenili bireylerin toplumdaki “herkes” gibi yaşamını sürdürüp sosyalleşebileceğini anlatmak ve bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla sosyal afişler hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak sorumluluk ve sosyal sorumluluk, afiş ve sosyal afiş kavramları açıklanmıştır. Daha sonra, kavram olarak şizofreni, ortaya çıkma nedenleri, belirtileri, şizofrenide hasta yakınlarının önemi, hastalığın sosyal hayatı nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Son olarak, şizofreni ve şizofrenili bireyler hakkında sosyal afişler hazırlanmış, bu afişler içerik ve tasarım açısından çözümlenerek araştırma sonuçlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

Schzophrenia is a disease which is seen as a problem in society and freared. However, schzophrenia could be kept under control evethough it is a case which is continuous. The effect of the disease could be minimised with the help of the improvements in treatment process and care, medicines which are used, psychological and social experiences, support of family members and social environment. In this sudy, social posters were designed to express that schzophrenia’ s disease could be treated and schzophrenic persons could lead their lives just like “anyone” in society and socialise and to create awrareness on this matter. In this respect,firstly; the concepts, responsibility and social responsibility, poster and social poster, were explained. Next; schzophrenia as a concept, reasons to occur (appear), symptoms, the role of patient’s relatives and how the disease affects social life were discoursed. Finally; social posters which concerns schzophrenic persons were designed; and, the study was concluded analysing these posters in terms of content and design.

Keywords