Ülkemizde Salon Sporları Kültürünün Temelini Oluşturan Spor Yatırımlarının Planlama Süreci Enflasyon Ve Maliyet İlişkisi

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 77-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spor salonu yatırımları bir ülkenin gençliği için planlanan sosyal yatırımlar içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, ülkemizde spor salonu kültürünün ilçeler bazında yaygınlaştırmaya başlandığı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine (1973-1977 ) rastlayan ve 1976-1977 yılları arasında yapımına başlanan 42 adet Karabük Tipi aynı tip spor salonu projesinin yapım sürelerini, toplam maliyetlerini tespit ederek yönetim ve planlama ilkelerine olan uygunluğunu araştırmaktır. Araştırma nitel bir alan araştırma araştırmanın verileri, resmi belge ve dokümanlar üzerinden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan ve en kısa sürede bitirilen yedi spor salonunun ortalama olarak 40.519 TL’ sına mal olduğu, on iki yıl gibi çok uzun sürede bitirilen dört tanesinin ise, ortalama olarak 466.025 TL’ sı toplam maliyete ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda , aynı yıllarda yatırım programına alınan aynı tip projelerin 5-12 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanmış olduğu, yapım sürelerinin uzamasına bağlı olarak toplam maliyetlerinde 23,3 ile 35 kata kadar varan oranlarda maliyet artışı meydana gelmiş olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada, spor salonu yatırımlarının başlangıç yılı olan 1976-1977 yılları arasında dört spor bakanının ve üç genel müdürün görev yapmış olduğu spor teşkilatında, spor salonu yatırımlarının 1/3 oranındaki bir bölümünün spor yönetiminin en üst kademesinde yer alan bu yöneticilerin memleketleri olan il ve ilçelerde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle yatırımlar üzerinde aktif bir rol oynamış oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Investments in sports halls play a significant role in the social investments that planned for the youth of a country. The aim of this research is to determine the compliance of sports halls with sports branches and principles of management and planning with establishing construction process and total cost of 42 Karabük type sports halls projects, which were launched in the Third Five Year Progress Plan period (1973-1977) in our country. This research is a qualitative field study and has been carried out through official documents. The data of the research have been obtained by examining each project, which provide investments in sports halls with considering each year in total 42 Karabük type sports halls. It has been determined that the earliest completed seven sports halls of the investment projects of the sports halls were accomplished in five years and the cost has been averagely calculated as 40,519 TL. In the period of investment programs, it has been determined that four sports halls were completed in the longest period (12 years) and the cost has been estimated as 466.025 TL on average. It has been found out that there was an increase of 23.3 times among the shortest and longest completed groups in these sports halls, while the shortest and the longest completed group had increases of up to 35 times. In addition, sports managers such as the top executives have played an active role in the planning of investments and it has been found out that 1/3 of their investments have been shifted in their own electoral districts and in their hometowns.

Keywords