Mövzu. II Sinifdə Qrafik Redaktorlarla İşləmək Bacarığının Formalaşdırılması

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1289-1292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Qrafik redaktorun tədrisinə 1-ci sinifdən başlanılır. İnformasiya texnologiyaları fəslinə daxil olan qrafik redaktorlar bölməsində Paint qrafik redaktoru öyrədilir. Yəni, qrafik redaktorlar Paint qrafik redaktorunun üzərində tədris olunur. Belə ki, informasiya texnologiyaları fəslində computer (kompyuter) və onun hissələri, kompyuter sinfində davranış qaydaları,keyboard ( klaviatura) və mouse ( siçan) qurğusu, kompüterin desktop ( iş masası), word (mətin redaktoru), mətnin formatlanması mövzuları öyrədildikdən sonra qrafik redaktorun öyrənilməsinə başlanılır. 2-ci siniflərdə qrafik redaktorların tədrisinə 2 saat dərs yükü ayrılmışdır. Lakin müəllimin şəxsi bölgüsündən asılı olaraq bu göstərici dəyişdirilə bilər. Hər bir mövzunun öyrənilməsini səmərəli təşkil etmək üçün dərsin tədrisinə şagirdlər arasında mövzuya motivasiya yaratmaqla başlamaq daha məqsədə uyğundur.

Keywords

Abstract

Graphic editor's training begins with grade 1. Graph graphics editor is included in the graphic editor section included in the Information Technology chapter. That is, the graphic editors are taught on the Paint graphics editor. Thus, in the information technology chapter, after reading the computer (computer) and parts, behavior rules in the computer classroom, keyboard and mouse, desktop ,word (text editor), study begins. On the 2-nd grade classes loaded with graphic editors. However, depending on the teacher's personality, this indicator can be changed.In order to effectively organize each topic, it is better to start the lesson by encouraging the subject to motivate the subject.: audit quality, discretionary accruals, audit firm size, going-concern opinions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics