Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Ve Enerji Politikaları

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 94-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ekonomilerin temel girdisi olan enerji, modern jeopolitikte siyasi ve ekonomik savaşların merkezinde yer almaktadır. Enerji kaynakları üzerinde egemen olma mücadelesi, ekonomik alanda sıkıntısız bir gelecek sürmek isteyen her ülkenin içinde olduğu bir mücadeledir. SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Avrasya coğrafyası sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynakları ile modern jeopolitikte yeni bir mücadele alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bölgenin enerji kaynakları potansiyeli birçok devleti bu kaynaklara erişim sağlama hususunda bölgeye çekmektedir. Bu çalışmada, soğuk savaş sonrası dönemde değişen uluslararası şartlar karşısında küresel güç olarak var olan ABD, Rusya ve Çin’in Avrasya bölgesine yönelik enerji politikaları ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, Avrasya bölgesindeki enerji kaynaklarına dikkat çekmek ve bu bölgede hegemon heveslisi ülkelerin var olan kaynaklar üzerinden enerji politikalarını incelemektir.

Keywords

Abstract

Energy, the basic input of international economies, is at the center of political and economic wars in modern geopolitics. With the collapse of the USSR, the Eurasian geography has emerged as a new area of struggle for modern geopolitics with its oil and natural gas resources. The potential of the region's energy resources draws many states to the region to provide access to these resources. In this study, energy policies towards the Eurasian region of the US, Russia and China, which exist as global power in the face of changing international conditions in the post-cold war period, are discussed. The aim of the study is to draw attention to the energy sources in Eurasia and to examine the energy policies of the countries in this region through the available resources.

Keywords