İstanbul'da Bulunan Vakıf Üniversitelerinin Kullandıkları Sloganların Göstergebilimsel Çözümlemeleri

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 63-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler; çeşitli alanlarda yüksek düzeyde eğitim, öğretim veren, bilimsel bilginin üretilmesi için araştırmalar yapan kurumlardır. Devlet ve vakıf üniversiteleri olarak ülkemizde birçok üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler çoğunlukla da İstanbul’da yer almaktadır. Öğrenci çekebilmek adına tanıtımlarını en iyi şekilde yapmak isteyen üniversiteler, görsel ve dilsel göstergelerle desteklenen sloganlar kullanmaktadırlar. İletişim amaçlı oluşturulan göstergeler, hedef kitle olan öğrencileri etkilemekte ve tercihlerine yön vermektedirler. Araştırmada İstanbul’da bulunan üç vakıf üniversitesinin kullandığı sloganların göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır. Sloganların oluşturulmasında; görsel ve dilsel göstergelerin kullanıldığı, düzanlamlarından çok yananlamlardan faydalanıldığı, hedef kitle olan öğrencileri etkilemek üzere tasarlandığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Universities; high-level education in various fields, providing information, scientific institutions are engaged in research to produce information. There are many universities in our country as state and foundation universities. These universities are mostly located in Istanbul. Universities that want to make the best way to attract students are using slogans supported by visual and linguistic indicators. The indicators created for communication affect the target audience and direct their preferences. In the study, semiotic analysis of the slogans used by three foundation universities in Istanbul was conducted. In the creation of slogans; It is seen that visual and linguistic indicators are used and they are designed to influence students who are target groups.

Keywords