Impact Of Motivation On Employee Performance İn The Private Sector

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 1316-1323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, Motivasyonun stratejik insan kaynağının bir parçası olduğunu açıklıyoruz. yönetimi. Öyleyse bu makalenin amacı bu motivasyonu bulmak için çalışıyoruz. Özel sektörde çalışanların performansı üzerinde etkisi olup olmadığı. Bunu bilmek için sonuçları, sonuçları belirlemek için özel sektör üzerinde araştırma yapmalıyız. Yani Öncelikle birçok firmadan veri anketi alarak form anketi dağıtıyoruz. Her iki cinsiyetten 70 çalışanı. Son olarak, tüm verileri spss programı ile kullanıyoruz. bu motivasyonun çalışanların performansı üzerindeki etkisini veya başka yollarla analiz etmek. yani içinde Daha fazla kaynağa sahip olan, motivasyon ilişkilerinin doğrudan çalışan performansı olduğunu söylüyor, ancak motivasyon artışı çalışanı arttırıyor Çalışanların ve firmaların her seferinde ve daha fazla üretkenlik elde etmek ve maliyetleri düşürmek. Yani aksi takdirde Çalışan performansını olumsuz etkiliyor.

Keywords

Abstract

This articles, we describe that Motivation is one part of strategic human resource management. So the aim of this article that we do work to find that motivation impact on employees performance in the private sector or not. For knowing this results we must do research on the private sector to determine the end results. So Firstly we distribute survey of form after by collect data survey from many firms on 70 employees by both of gender. Finally, we use all of the data by spss program to analyze that motivation impact on employees performance or otherwise. so in the more resource has that describes says motivation relations directly employee performance, however, motivation increase becomes raising employee performance and raising the efficiency of employees and firm and in every time raising to get more total of productivity, and reducing costs. So otherwise thus Effect negatively on employee performance.

Keywords