Psikolojik Sözleşme İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Kariyer Yönetiminin Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bir Kamu Bankası)

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 1110-1119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanlar gelecekte olmak istedikleri yer için kendilerini geliştirirler, güçlü yanlarını artırmaya çalışırlar; tüm bu çabalar kariyer planlama olarak adlandırılır. Örgüt; insan kaynakları uygulamalarını kullanarak ulaşmayı hedeflediği örgütsel sonuçlar için faaliyetler yürütmektedir. Bu çalışmalar da kariyer yönetimini ifade etmektedir. Birey örgüt içinde yükselmek, saygınlık görmek, iyi bir ücret, eğitim-geliştirme desteği isterken, örgüt de çalışanlar aracılığıyla kendi amaçlarına ulaşmak istemektedir. Örgüt ve birey arasında konuşulmadan gerçekleşeceğine inanılan bu karşılıklı beklentiler psikolojik sözleşmeyi oluşturmaktadır. Beklentiler karşılık bulmazsa bireylerin tutum ve davranışları etkilenmekte ve işten ayrılma niyetine yol açabilmektedir. Bu çalışma; psikolojik sözleşme ile işten ayrılma niyeti kavramı arasındaki ilişkiyi araştırırken, kariyer yönetimi, kariyer geliştirme ve kariyer planlamanın aracılık rolünün bu ilişkiyi nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlamıştır.

Keywords

Abstract

Employees develop themselves with a view to their future prospects by trying to enhance their strengths, which could be named as career planning. Organisation, operates to reach organisational goals by using human resources practices, which is named as career management. The individual employee intends to be respected, to be paid well and to be supported in their education-development efforts, while the organisation seeks to reach its goals by utilizing its employees. These implicit and mutual expectations of the individual and the organisation constitute a psychological contract. Unfulfilled expectations of the individual may lead to negative changes in their attitude and behaviour towards work bringing along intentions to leave job. This study investigates the relations between the concept of psychological contract that includes two sub dimensions and the intent to leave job, while aiming to explain how the mediation role of career management, career development and career planning influence that relation.

Keywords