Siyasi İletişimde Siyasal Reklamların Önemine İlişkin Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 1161-1169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ticaretten sağlığa, eğitimden eğlenceye çok farklı konularda kullanıcıların buluşup, fikir ve bilgi paylaşımında bulunduğu ortamlar olarak bilinen sosyal medyada yer alan reklamların etkisi yadsınamaz. Siyasi içerikli reklamların da aynı şekilde hedef kitleye vermek istediği mesaj, sosyal medya sayesinde en kısa sürede verilmektedir. Kullanılan her türlü reklam unsuru bir iletişim sürecidir. İletişim sürecinin çözümlenmesi olarak da görülen reklam iletisinin çözümlenmesi bir anlam aktarmasını amaçlar. Bu ileti oluşturulurken görsel ve dilsel öğeleri kullanılır. Görsel ve dilsel öğeler, hedef kitleyi etkilemek amacıyla tasarlanır, bir bütünlük oluşturur ve birbirlerinin anlamına açıklık getirir. 2019 yılındaki yerel seçimlerde aday gösterilip gösterilmediklerine bakılmaksızın, Tekirdağ ili sınırları içerisinde yer alan Çorlu ve Malkara Belediyesi Başkanlarının herkese açık olan Facebook hesapları üzerindeki kapak resimleri incelenmiştir. Siyasal reklam içeriğinde bulunan anlamlar göstergebilimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

The impact of advertisements in social media, known as environments where users meet and share ideas and information on a wide range of topics from trade to health, education and entertainment, cannot be denied. The message that the political content ads are intended to give to the target audience is given as soon as possible with social media. Any advertising element used is a communication process. The solution of the advertising message, which is also seen as the resolution of the communication process, aims to convey a meaning. Visual and linguistic elements are used when creating this message. Visual and linguistic elements are designed to influence the target audience, form an integrity and clarify each other's meaning. Regardless of whether or not they were nominated in local elections in 2019, the cover images on the Facebook accounts of Çorlu and Malkara Municipality Presidents, which are located within the borders of Tekirdağ province, are open to all. The meanings found in the content of political advertising were analyzed by semiotic analysis method.

Keywords