Adölesan Dönemi ve Cinsellik

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1178-1185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Adölesan dönemi; giriş yaşı kesin olarak bilinmemekle beraber yaşı ırk, genetik, sosyoekonomik ve kültürel şartlar (çocuk yaşta evlendirilme, ağır bedensel iş yükü altında çalışma), beslenme, iklim gibi birçok etkene göre değişiklik göstermekle birlikte, psikolojik, sosyal ve biyolojik değişimin eşlik ettiği çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci olarak kabul edilmektedir. Bireyin kişiliğinin daha tam oturtamamış olduğu bu dönemde; psikolojik, biyolojik ve sosyolojik, düşünce ve duyusal yapı sisteminde birçok değişimi deneyimlemekte ve birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu değişikliklerden ötürü son derece kritik bir süreç olarak ta tanımlanmaktadır. Cinsellik, yüzyıllardan günümüze dek süreç içinde anlamsal olarak farklı şekillerde yorumlansa da insanı; kültürel, sosyal, geleneksel, biyolojik, psikolojik, antropolojik, ahlaki, dini, ekonomik ve politik boyutları ile etkileyen karmaşık bir kavramdır. Adölesan dönemi ve Adölesan döneminde cinsellik kavramlarına yer verilen bu yazıda, adölesanların bu değişimler karşısında kendisini nelerin beklediği, normal veya normal olmayan durumları ve karşılaşabileceği olası sorunların neler olduğunun ele alınması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Adolescent period; age, race, although unknown entry age for certain genetic, socioeconomic and cultural conditions (child marriage, work under heavy physical workload), nutrition, biological, but vary depending on several factors such as climate, psychological and social changes is considered to be the transition from childhood to adulthood . During this period is not more fully seat the individual's personality; psychological, biological and sociological, are experiencing many changes in the structure of thought and sensory system and are faced with many risks. Due to these changes as extremely critical process is defined. Sexuality, comments also possible in semantically different ways people in the process of the century until the present day; biological, psychological, social, cultural, traditional, moral, religious, anthropological, is a complex concept that affects the political and economic dimensions. Adolescents and adolescent age sexuality concept in this paper employing, adolescents face of these changes himself what to expect, it is intended to be addressed that normal or abnormal situation, and what are the possible problems encountered.

Keywords


 • 1.Addressing the sexual and reproductive health of adolescents, World Health Organization (WHO),2013

 • Adolesanın Psikososyal Gelişimi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43, Mart 2005; sf. 17-21

 • Adolescent Pregnancy, Fact Sheet, World Health Organization, 364, Mayıs 2012 Adolescent Development, World Health Organization (WHO),2013.

 • Adölesan Sağlığı, www.gata.edu.tr/ureme_sagligi/adolesan.htm, Erişi tarihi:04.04.2013 A.Şirin, Kadın Sağlığı, Berday Basın Yayıncılık LTD.ŞTİ, Ekim 2008 İstanbul.

 • Aras S, Semin S, Gunay T, Orcın E, Ozan S. Sexual attitudes and risk taking behaviors of high school students in Turkey. Journal of School Health, 2007; (77), 359-366

 • A.Akın Dünyada Ve Türkiye de Gençlerin Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı İle İlgili Durumları, ,Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı &WHO- Üreme Sağlığı İşbirliği Merkezi HÜ. Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 2003

 • Başer M., Adölesan Cinselliği ve Gebelik, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4 (1), 2000

 • Beckett MK., Elliott MN, Martino S., Kanouse DE., Corona R., Klein DJ., Schuster MA.(2010)Timing of Parent and Child Communication About Sexuality Relative to Children's Sexual Behaviors. Pediatrics 2010;125(1):34-42.

 • N.Bozdemir ve S.Özcan, Cinselliğe ve Cinsel Sağlığa Genel Bakış Turkısh Journal Of Famıly Medıcıne And Prımary Care, www.tjfmpc.com., Vol. 5, No. 4 , December 2011

 • C.Taner, D.Kırmızı, A. İriş, Ö. Başoğul Adölesan Gebeliklerin Sonuçları, , ,Göztepe Tıp Dergisi 27(1):6-10, 2012

 • Cinsel Eğitim, Tedavi Ve Araştırma Derneği’nden:“Gençlik Ve Cinsellik” Dosyası, 8 Mayıs 2007 / İstanbul

 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD).Cinsel Yaşam ve Sorunları. 2008.

 • Challenges Faced by Homeless Sexual Minorities: Comparison of Gay, Lesbian, Bisexual, andTransgender Homeless Adolescents With Their Heterosexual Counterparts, American Journal of Public Health May 2002, Vol 92, No. 5

 • Early pregnancy in adolesence, Department of Reproductive Health and Research, (WHO),2006

 • E. Kır, Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz Ve İstismara Karşı Önleyici Eğitim Çalışmaları İÜHFM C. LXXI, S. 1, 786 s. 785-800, 2013

 • E.Şimşek Sağlık Bakanlığının Adölesan Sağlığına Yaklaşımı, Adölesan Sağlığı II, Sempozyum Dizisi, No:63, Mart 2008, sf;23-27

 • E. Aktepe, Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı, Psikiyatride Güncel Yaklașımlar-Current Approaches in Psychiatry 2009; 1: 95-119

 • F. Arslantaş, Ergenlıkte Öfke Ve Öfkenin Yönetiminde Okul Hemşiresin Rolü, Adana., ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 12(1) : 57 – 62

 • F.Kılıçarslan, Gelişim Dönemleri Ve Ergenlerde Ruhsal Sorunlar, Davranış Bilimleri Lisans Tezi, İstanbul -2009

 • G. Şekerci oğlu, C.Oktay Güzeller, Ergenler İçin Benlik Algısı Profili’nin Faktör Yapısının Yeniden Değerlendirilmesi, Bili, Kış 2012 / Sayı 60

 • Gorey KM, Leslie DR. The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential response and measurement biases. Child Abuse Negl 1997; 21:391-398

 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2009

 • Lavan H., Johnson JG. The association between Axis I and II psychiatric symptoms and high-risk sexual behavior during adolescence. J Pers Disord 2002; 16:73-94.)

 • M. Alikaşifoğlu, Ergenlerde Davranışsal Sorunlar. İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi.63:55-59, (2008)

 • Putnam F.W. Ten-Year Research Update Review. Child Sexual Abuse, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003; 42:269-227

 • R.Melekoğlu, Adölesan Gebelikler: Maternal ve Fetal Sonuçlar, Uzmanlık Tezi, Adana, 2012

 • Serpil Abali, Nezihe Kizilkaya Beji, Adölesan Cinselliği, Derleme, Kadın Cinsel Sağlığı,2012T.Set, N. Dağdeviren, Z. Aktürk, Ergenlerde Cinsellik Genel Tıp Derg 16(3); 2006

 • S. Bryn Austin, ScD; Najat Ziyadeh, MPH; Laurie B. Fisher, SM; Jessica A. Kahn, MD, MPH; rahamA. Colditz, MD, DrPH; A. Lindsay Frazier, MD, MSc Sexual Orientation and Tobacco Use in a Cohort Study of US Adolescent Girls and Boys Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158:317-322

 • S. Mıhçıokur, Türkiye’de, Ergen / Genç Üreme Sağlığı / Cinsel Sağlık Sorunları Ve Bu AlandakiGelişmeler, Hasuder - Türkiye Sağlık Profili Raporu (Kadın Sağlığı / Üreme Sağlığı Bölümü) Ankara,2012

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Adölesan Sağlığı Çalıştayı, Mart 2013 Türkiye İstatistik Yıllığı 2010, TÜİK, Ankara

 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Sayı: 15975 11 Temmuz 2014 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

 • World Health Organization. Developing sexual health programmes. WHO/RHR/HRP/10.22, 2010

                                                                                                    
 • Article Statistics