Türkiye’deki Teknoparkların Kullandıkları Sloganların Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 1052-1058
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik ilerlemelerle birlikte Türkiye’de teknoparkların giderek arttığı görülmektedir. Teknoparklar sayesinde üniversitelerle işbirliği içerisinde yeni bilgiler üretilmekte, teknolojik gelişmeler ülke ekonomisine ve girişimcilere faydalar sağlamaktadır. Yapılan çalışmamızda Türkiye’de bulunan 5 adet teknoparkın kullandığı sloganların göstergebilimsel açıdan incelemesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

With technological advances, it is observed that the technoparks are increasing in Turkey. Thanks to teknoparks, new information is produced in cooperation with universities and technological developments provide benefits to the country economy and entrepreneurs. In our study, the slogans used by 5 technoparks in Turkey were studied from a semiotic perspective.

Keywords