Finansal Piyasalarda Türk Bankacılık Sistemi ve Katılım Bankaları

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 972-985
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal piyasaların en önemli unsurlarından biri bankalardır. Bankalar yatırımcılar için sermayenin tedarikçisidir. Finansal piyasalar da bankalar ve banka benzeri kuruluşlar bulunmaktadır. Finansal kaynak teminini mevduat sahiplerinden sağlayan bankalar, karşılığında faiz vermektedirler. Günümüzde bankalar bir çok açıdan piyasada önemli bir birleştiricilik özelliğine sahiptir. Para yatırıma dönüştüğü sürece ekonomik büyümeyi sağlar, istikrar aracı olur ve iktisat politikalarını etkin hale getirir. Merkez bankaları parasal tabanı bankalar ve diğer finans kuruluşları aracılığı ile kontrol eder. Bankalar mevduat sahiplerinin parasına karşılık onlara faiz verir. Faiz, İslam dini açısından haram kabul edilir. Katılım bankaları İslami sermayeyi piyasaya aktarır. Ancak mevduata faiz vermez. Katılım bankaları kar payı verir.

Keywords

Abstract

Banks are one of the most important elements of financial markets. Banks are the most important supplier of capital for investors. There are banks and bank-like institutions in financial markets. Today, banks have an important unifying feature in the market in many respects. As long as the money turns into investment, it provides economic growth, becomes a means of stability and makes economic policies effective. Central banks control the monetary base through banks and other financial institutions. Banks give interest in exchange for the money of depositors. interest is prohibited according to Islam. Participation banks transfer Islamic capital to the market. Participation banks give profit share.

Keywords


 • Arslan,M.H.,(2009),Para Teorisi ve Politikası,Alfa Aktüel Yayıncılık,1.Baskı,Bursa

 • Arslan,M.H.,(2009),Para Teorisi ve Politikası,Alfa Aktüel Yayıncılık,1.Baskı,Bursa

 • Arslan, R. ve Hotamışlı, M. (2007), Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapıve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve Kısıtlamalar. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 14, 1, 195-208.

 • Coşkun, A. (2008). Katılım Bankalarının Bankacılık Sektöründeki Yeri Ve Önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Dinler,Z.,(2013), İktisada Giriş,Ekin Basım Yayın,Bursa

 • Erdoğan D. (2011). Katılım Bankacılığı Ve Türk Ekonomisine Katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Eren,K.,(1996),AB ve Türkiye’de Bankacılık,Beta Basım Yay.,İstabul

 • Kaymakçı,O.,Şahin,İ.,(2007), Küreselleşme Üzerine Notlar, (Editör:Şahin,İ. Küresel Bankacılık- Finans Sistemi ve Türk Bankacılık-Finans Sistemine Etkileri), Nobel Basımevi, Ankara

 • Sümer, G. (2016). Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi Ve Ab Bankacılık Sektörü İle Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18, 2, 485-508.

 • Tuhan, A. (2014). Katılım Bankacılığı Ve Türkiye Uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.

 • Öçal,T.,(1990). Para Teorisi,GaziÜni.İİBF Yay.,Ankara

 • Öztürk,N.,(2011). Para Banka Kredi,Ekin Yayınları,Bursa

 • Parasız,İ.,(2000). Para Banka ve Finansal Piyasalar,Ezgi Kitabevi,Bursa

 • Yetiz, F. (2016). Bankacılığın Doğuşu Ve Türk Bankacılık Sistemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 2, 107-117.

 • https://tr.investing.com/central-banks/world-central-banks (05/09/2018)https://www.bankalar.org/kalkinma-yatirim-bankalari/ (/05/09/2018) (05/08/2018)

 • http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-hakkinda/hakkimizda (30/09/2018)

 • http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-taslar- piyasasi (30/09/2018)

 • https://www.takasbank.com.tr/tr/hizmetler/hizmet-verilen-piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon- piyasasi-viop/genel-tanim (erişim tarihi:12/09/2018)

 • https://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_sube_bilgileri.asp (erişim tarihi:12/09/2018)

 • https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/.../1454/tablo_7-grup_ve_sektor_paylari (erişim tarihi:12/09/2018)

 • http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKBB- Katilim-Bankaciligi-Nedir- Brosur.pdf), (erişim tarihi:12/09/2018)

 • http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Kat%C4%B1l%C4%B1m%20bankalarDönemi.p df (erişim :12/09/2018)

                                                                                                    
 • Article Statistics