Küreselleşme Karşısında Anadolu Pedagojisi (Eğitim Sisteminde Yeni Bir Model)

Author:

Number of pages: 917-928
Year-Number: 2018-13

Abstract

Anadolu pedagojisinin en temel hedefi; tarihte örnek ve saysiz bilim insani yetiştirerek bilime işik tutan insan tipi misali, cesur, mert, cömert, sözüne güvenilen, erdemli, özelliklere sahip ülke sevdalısı, alp ve bilgin insan tipini yetiştirmektir. Her millet ve devletin kendi kültür ve medeniyet anlayışına uygun bir eğitim felsefesi ve bu doğrultuda belirlenmiş bir ideal insan tipi mevcuttur veya olmalıdır. İdeal insan tipi belli olmayan devletler müstemleke devletlerdir. Kültürün köklerine ve ruhuna bağlı insan tipini yetiştiremeyen devletler başkasının boyunduruğu altına girmeye aday demektir. Bu araştırmanın amacı; Alp vatansever cesur ve çalışkan bir insan tipi yetiştirebilmek için tarihi bakış açısıyla eğitimde yeni bir model ortaya koyarak uygulamaya ışık tutmaktır. Araştırma kaynak taraması ile yapılmış nitel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Türk tarihi, eğitim uygulamaları oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The main objective of the Anatolian Pedagogyis to train brave, courageous, generous, trustworthy, virtuous, patriotic, “Alp” type erudite individuals as the type of people who raised historical figures and numerous scholars that have shed light on science.Every nation and state must have an education philosophy that is in accordance with their culture and civilization understanding and there should be an ideal human type determined in this direction. The countries that have not defined their ideal citizen type are the countries condamned being exploited. The countries unable to cultivate human traits that are loyal to the roots of their culture and soul are obliged to be yoked by others. The purpose of this research; In order to train “Alp”, patriotic, courageous and hardworking people, shedding a light on the practice by putting a new model in education in terms of historical perspective. The qualitative designed research constructe d as a literature review. The study's universe constitutes Turkish historical education practices.

Keywords