Turizm Lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

Author:

Number of pages: 904-916
Year-Number: 2018-13

Abstract

Bu çalışmanın amacı lisans eğitim alan turizm öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaçla Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde eğitim alan 442 öğrencinin finansal okuryazarlık düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin temel ve ileri düzeyde finansal okuryazarlık seviyelerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yine erkek öğrencilerin finansal durumlarını yönetmede kendilerini kadın öğrencilere göre biraz daha fazla başarılı buldukları saptanmıştır. Buna karşın kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre finansal kayıtlarını saklamada daha hassas oldukları saptanmıştır. Araştırmada yine öğrencilerin, düzenli para biriktirme alışkanlıklarının alt seviyede olduğu ve cinsiyet bağlamında da çok da büyük bir fark olmadığı saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kredi kartı kullanımı konusunda da yeterli bilgiye sahip oldukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the level of financial literacy of tourism students who have undergraduate education. For this purpose, researching the financial literacy levels of 442 students who were trained in Tourism Management, Tourism Guidance, Gastronomy and Culinary Arts departments of Mersin University Faculty of Tourism. As a result of the research, it has been determined that the students' basic financial literacy levels and advanced financial literacy levels are high. It has also been found that male students find their financial situation a little more successful in managing their financial situation than female students. However, female students were found to be more vulnerable to hiding their financial records than male students. In the survey, it was determined that the students had a lower level of regular money-saving habits and there was not a big difference in terms of gender. It has also been seen that students have sufficient knowledge about using credit cards.

Keywords