A Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Klinik Olmayan Örneklemde Duygusal Öz Farkındalığın Kaygı ve Depresyondaki Rolünün İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2018-13
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 793-806
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, önce duygusal öz farkındalığın değerlendirilmesine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi, daha sonra geliştirilen ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi, son olarak da klinik olmayan katılımcı grubunda duygusal öz farkındalık düzeyi açısından, kaygı ve depresyonun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda üç farklı katılımcı grubunda üç çalışma yürütülmüştür. Birinci çalışmaya, 386 kişi katılmıştır ve 51 maddeden oluşan madde havuzu uygulanmıştır. Bu çalışma verisiyle 30 madde seçilmiştir. İkinci çalışmaya, seçilen 30 maddenin uygulandığı 1445 kişi katılmıştır. Bu uygulama verisiyle geliştirilen ölçeğe 10 madde seçilmiştir. Üçüncü çalışmaya 653 kişi katılmıştır. Bu çalışmada geliştirilen duygusal öz farkındalık ölçeği ve Duygusal Öz-Farkındalık Ölçeği ile beraber Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği de uygulanmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarının 105’i 15 gün sonra tekrar test çalışması için duygusal öz farkındalık ölçeklerini yeniden doldurmuşlardır. İkinci çalışmada, geliştirilen ölçek 0,85 içtutarlılık güvenirlik katsayısı göstermiştir. Test-tekrar test uygulamaları arasında 0,55 korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmada son işlem olarak duygusal öz farkındalık ölçekleri için toplam puan ortalamaları ve standart sapma değerleri kullanılarak gruplama işlemi yapılmış ve bu grupların Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Anksiyete ve Depresyon alt boyut toplam puanları MANOVA ile karşılaştırılmıştır. Duygusal öz farkındalığı düşük olanların kaygı ve depresyon düzeylerinin yüksek, duygusal öz farkındalığı yüksek olanların kaygı ve depresyon düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, duygusal öz farkındalık ölçeklerinin psikometrik özeliklerinin incelenmesi ve duygusal öz farkındalığın kaygı ve depresyonla ilişkisi bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the initial aim is to develop a scale for the assessment of emotional self-awareness; to evaluate the psychometric characteristics of the developed scales; and the last aim is to investigate anxiety and depression in relevance to emotional self-awareness levels in a non-clinical group. In order to achieve this, three studies were done in three different participant groups. 386 Participants were included in the first study in which an item pool consisting of 51 items had been applied. In the second study, 1445 participants were included and selected 30 items had been applied. 653 Participants were included in the third study, in which the Hospital Anxiety and Depression Scale was used along with developed the emotional self-awareness scale and Emotional Self-Awareness Scale. After 15 days, the 105 participants of this study completed the emotional self-awareness scales again, for re-test procedure. The scale, which was developed scale, revealed 0.85 internal consistency coefficients in the second study. The correlation coefficients for the test and re-test applications was found to be as 0.55 in the third study. As a last task, a grouping procedure were done by computing total score means and standard deviation figures of both self-awareness scales; and the Anxiety and Depression sub dimensional total scores of the Hospital Anxiety and Depression Scale were compared with MANOVA. Participants with low emotional self-awareness revealed high anxiety and depression levels, while participants with high emotional self-awareness had lower anxiety and depression levels. The results were discussed in relation with the psychometric characteristics of the emotional self-emotional awareness scales and the relationship between emotional self-awareness, anxiety and depression levels.

Keywords