The Diversity Of Rally Kicks Of Olympic Badminton Athletes, The Analysis Of Loading And Resting Relationship

Author:

Year-Number: 2018-12
Number of pages: 736-747
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Badminton her yaş grubundan insanın rahatlıkla oynayabileceği, oynaması ve seyir zevki oldukça yüksek olan olimpik bir spor dalıdır. Birçok ülkede oldukça yaygın olan bu spor dalı gerek performans sporu olarak gerekse toplum sağlığına yönelik çok uygun bir yapıya sahip olması nedeniyle ülkemizde de oldukça yaygınlık kazanmıştır. Bu araştırmada, elit düzeydeki Olimpik badmintoncuların Olimpiyat Oyunlarında yapmış oldukları müsabakalarının ralli bazında ne tür bir vuruş çeşitliliğine sahip olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun yanı sıra oyun içinde gerçekleşen yüklenme ve dinlenmelerin zaman analizi yapılarak badminton sporunun cinsiyet faktörü açısından farklı bir karakteristik yapıya sahip olup-olmadığı ve hangi yönden benzerlik gösterip-göstermediğini belirlemek bu araştırmanın diğer bir amacını oluşturmaktır. Elit düzeydeki Olimpik badmintoncuların Olimpiyat Oyunları sırasında gerçekleştirmiş oldukları altı en üst düzey yarı final, üçüncülük, dördüncülük müsabakası ile final müsabakası bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu çalışmada badminton tekler müsabakalarından toplamda altı müsabaka ele alınmış bu müsabakalarda analizi yapılan toplam dokuz vuruş çeşidinin altısının cinsiyet faktöründen etkilendiği, toplam 14 set, 505 ralli ve 5791 vuruş analiz edilmiştir. Analiz yapılan müsabakaların toplam süresi 5 saat 51 dakika olup vuruş çeşitliliği ve tercihlerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (P > 0,05). Her bir rallide oynanan oyun süresi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmazken (Th = 0,1461, P > 0,05), ralliler arası dinlenme süreleri açısından erkek sporcuların 1: 2,76 birim, bayan sporcuların ise 1: 2,50 birim yüklenme dinlenme oranına sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca, erkek ve bayan sporcular arasında dinlenme süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır (P < 0,05). Araştırma sonucunda, oyun kuralları aynı olmasına rağmen erkek ve bayan olimpik badminton sporcularının farklı bir oyun karakteri ve vuruş çeşitliliğine bağlı olarak performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Badminton is an Olympic sports branch that all age groups can play easily and that its playing and watching are rather high. Since this sports branch that is rather widespread in many countries has a very suitable structure as both performance sports and as for public health, has become quite widespread. This research was made in order to determine what kind of kick diversity of the competitions had that Olympic badminton players on the elite level did in Olympic Games at rally basis. In addition to this, in order to determine whether badminton sports has a different character or not in terms of gender factor by making time analysis of loadings and resting taken place during the game and in which direction it shows similarity or doesn’t constitutes another aim of this research. Six top-level semi-final, third and fourth competition and final competition that the Olympic badminton players on the elite level made realize during Olympic Games constitute the universe of this study. In this study, totally six competitions were dealt from badminton single matches and 14 set, 505 rallies and 5791 kicks were analyzed in these competitions. The total period of the competitions whose analysis was made was 5 hours and 51 minutes and it was determined that the six out of total nine kick diversities was affected from the gender factor and that kick diversity and preferences showed differences according to gender (P>0.05). While there was not any difference statistically among the groups in terms of game time played at every rally (Th = 0,1461, P>0.05), it was found that men athletes had 1: 2.76 unit, women athletes had 1:2.50 unit loading and resting rates in terms of resting periods between rallies. Besides, it was concluded that there was a significant difference statistically in terms of resting periods between men and women athletes (P<0.05). As the result of the research, it was concluded that even though the game rules were the same, men and women Olympic badminton athletes showed a different game character and performance depending on kick diversity.

Keywords