1957 Suriye Krizi

Author:

Number of pages: 640-647
Year-Number: 2018-12

Abstract

ABD ve İngiltere’nin desteği ile Türkiye’nin öncülüğünde “Orta Doğu Savunma Paktı” kurma çalışmaları 2 Nisan 1954’te Pakistan ile Türkiye arasında imzalanan Dostluk Anlaşması ile başlamış ve Irak’ın pakta katılması ile birlikte 24 Şubat 1955’te Bağdat Paktı’nın kurulması tamamlanmıştır. Irak’ın Bağdat Paktı’na katılımı Suriye Baas Partisi ve Mısır yönetimi tarafından sert bir şekilde eleştirilerek Bağdat Paktı’na karşı bir Arap Paktı’nın hazırlıklarına başlanılmıştır.Bu süreçte Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Sovyetler Birliği ile yakın siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler kurması üzerine ABD ve müttefikleri Sovyetler Birliği’nin bölgede yayılmasını önlemek için başvurduğu tedbirler Orta Doğu’da “Bölgesel Soğuk Savaş” dönemini başlatmıştır. Suriye’nin Sovyetler Birliği desteği ile aşırı bir şekilde silahlanması komşularında büyük bir tedirginlik uyandırmıştır. Türkiye, batısında Bulgaristan’ın, kuzeyde Sovyetler Birliği’nin Komünist rejime sahip olması ve şimdi de güneyde Suriye’nin Komünist devletlerle yakın işbirliği içine girmesi sarılma korkusu yaşamasına neden olmuştur. Kuşatılma sendromu yaşayan Türkiye, Suriye yönetimine gözdağı vermek için Silahlı Kuvvetlerine Suriye sınırında Eylül 1957’de askeri manevralar yaptırması 1957 Krizi olarak adlandırılan süreci ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

The US and the UK with the support of Turkey under the leadership of the "Middle East Defense Pact" building work 2 April 1954 began with the Friendship Agreement signed between Pakistan, Turkey and Iraq with the participation pact February 24, 1955 Baghdad Pact has been completed. Iraq's participation in the Baghdad Pact was harshly criticized by the Syrian Ba'ath Party and the Egyptian government, and preparations for an Arab Pact began against the Baghdad Pact. In this process, when the countries such as Egypt, Jordan and Saudi Arabia established close political, economic and military relations with the Soviet Union, the US and its allies began to initiate the ül Regional Cold War yakın period in the Middle East. The excessive arming of Syria with the support of the Soviet Union has aroused great anxiety in its neighbors. Turkey, west Bulgaria, having in the north of the Soviet Union's Communist regime and now live in fear of winding is caused to engage in close cooperation with the Communist state in southern Syria. Besieged syndrome living in Turkey, Syria to intimidate the government taking Armed Forces of the Syrian border, military maneuvers in September 1957 have revealed a process called the 1957 crisis.

Keywords