Success And Attitude Levels Of The Students, Who Had Attended And Had Not Attended Nursery School, In Science And Technology Lesson In Elementary School

Author:

Number of pages: 449-457
Year-Number: 2018-11

Abstract

Ülkelerin dünyada gelişmişlik açısından ilk sırayı almasında fen ve teknolojinin önemi tartışılmazdır. Gelişmiş olan ülkeler öğrencilere okulöncesi eğitimde fen ve teknolojiyi sevdirme yoluna giderek, onların tabiat merakını gidermektedirler. Bu nedenle bu çalışma okul öncesi eğitimi alan öğrenci ile almayan öğrencilerin ilköğretimde fen ve teknolojiye karşı tutum ve başarı farkını araştırmaktadır. Materyal olarak çalışmada 3’lü Likert tipi tutum ölçek kullanılmıştır. Öğrencilerin başarısını tespit etmede, fen ve teknoloji derslerinden kaç puan aldıklarına ilişkin soru maddesi kullanılmıştır. Çalışma, Van merkezde öğrenim gören 190 tane 5. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Örneklemde elde edilen veriler analizinde, öğrencilerden anaokuluna gidenle gitmeyenlerin başarıları arasında bir farkın olup olmadığına ANOVA tekniği ile bakılmıştır. Anaokuluna gidenle gitmeyenin tutum puanları arasında farkın olup olmadığına, özel ve devlet okuluna gidenlerin başarıları ile tutumları arasında farkın olup olmadığına da Independent Samples Test (t- testi) tekniği kullanılmıştır. Okulöncesi eğitime giden öğrencilerin tutum ve başarılarında dikkate değer bir başarı görülmüştür. Ancak özel okulla devlet okulu arasında tutum ve başarı aşısından bir farka rastlanmamıştır. Ülkelerin geleceği açısından, öğrencilerin fen ve teknoloji dersinde başarılı olması, bilimsel bir tavır kazanması bekleniyorsa, her öğrencinin okulöncesi eğitime devam etmesi sağlanmalıdır.

Keywords

Abstract

In developed countries, the students’ curiosities about nature are satisfied by making them interested in science and technology in pre-school education. Therefore, this study examines the variations between attitude and success levels of the students in science and technology, who had had and not had pre-school education. 5-point Likert’s attitude scale was used as material. The students were asked that how much points they obtained in science and technology lessons for determining their success. The study was performed with 400 students studying fifth class of elementary school in center four cities in Turkey. In analyzing of the data, Independent Samples Test (t- test) was employed to determine whether there is a variance between successes of the students, who had attended and had not attended nursery school. Independent Samples Test (t- test) also was employed to determine whether there is a variance between attitude points of the students, who had attended and had not attended nursery school, and also success and attitudes between the students, who were attending private schools and state schools. A significant difference was seen between attitudes and success of the students, who had had and had not had pre-school education. Hence, every student attends pre-school education.

Keywords