Johann Gottlieb Fichte’nin Ahlaki Ve Kültürel İdealinin Realitesi Olarak Sanat Anlayışı

Author:

Year-Number: 2018-11
Number of pages: 527-531
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Önemli bir Alman idealist düşünür olmasına rağmen kendi dönemindeki birçok Romantik sanatçı ve düşünüre ilham olan Johann Gottlieb Fichte, Immanuel Kant’ın ahlaki kritiğinden ilham alarak sanata, sanat yapıtına, sanatçıya ve güzele ilişkin düşüncelerini açık yüreklilikle belirtmiştir. Eylem yoluyla özgürlüğe, ahlaklılığa ve sorumluluğa davet eden felsefesinde kimi zaman estetikle ilgili düşüncelerini arka plana itse de, yaratıcı kişilik, yaratma ve sanatçının ahlaki kişiliği ile bir topluma olan katkısının nasıl dönüştürücü olabileceğini ve sanatın her şeyden önce insanı ve doğayı kültürel ve ahlaksal olarak etkileyen büyük bir güç, bir idealin realiteye dökülmüş şekli olarak nasıl konumlandırdığını göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle sanat ve sanatçı idealini kültür ve sanat yoluyla ahlaki alana giriş ve hem doğanın hem de insan tabiatının eğitilmesi olarak belirlemiş ve bu idealini özellikle Alman düşünürlerde ve idealistlerde önemli bir kavram olan bildung (sanat ve kültür yoluyla kendini gerçekleştirme) ile ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Inspired by the moral critique of Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, providing the inspiration for many Romantic artists and thinkers in his period, even though he is an important German idealist thinker, expressed openly his thoughts about art, artistic work, artist and beauty. Although sometimes leaving aside his aesthetic considerations in his philosophy of invoking liberty, morality and responsibility through action, he is important in that how the contribution of a creativity personality, creation and moral personality of the artist to society could be transformative, and how as a great power art affects man and nature culturally and morally, and positions as a form of an ideal replaced by reality. For this reason, he has determined art and artist ideal as an introduction to the moral field through culture and art and as an education of both nature and human nature, and manifested this ideal with bildung (self-realization through art and culture) which is an important concept especially in German thinkers and idealists.

Keywords