İşletmelerde Sürdürülebilirlik: Sanayi Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme

Author:

Number of pages: 315-329
Year-Number: 2018-11

Abstract

İşletmelerin en büyük amacı hayatta kalmalarını sağlayacak gelişimi göstermeleridir. Bunun için de işletmeler çevre ile uyumlarını ifade eden sürdürülebilirliği sağlamaları gerekir. İşletmeler kurumsal sürdürülebilirliklerini bir bütüncü yaklaşımla ele almalı ve çevresel, sosyal ve ekonomik altboyutlarda gerçekleştirmelidir. Araştırmanın temel konusu; işletmelerin, sürdürülebilirliğin altboyutları olan sosyal, çevresel ve ekonomik katmanları iş yapış tarzlarına, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerine ne kadar dahil ettiklerini ortaya koymaktır. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren Filli Boya, Korozo ve Exitcom işletmelerinin yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular Signitzer ve Prexl’in kurumsal sürdürülebilirlik modeli çerçevesinde yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Businesses must demonstrate progress that will enable them to survive the greatest intent. For this, businesses need to achieve sustainability that expresses their harmony with the environment. Businesses should address their corporate sustainability in a holistic approach and implement them on environmental, social and economic footprints. The basic theme of the research; is to demonstrate how businesses embed the social, environmental and economic layers of sustainability into their business practices, internal and external communications. Semi-structured interviews with the managers of Filli Boya, Korozo and Exitcom in the industrial sector were conducted and the findings were interpreted in the context of the corporate sustainability model of Signitzer and Prexl

Keywords