1927 NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE AĞRI (KARAKÖSE) NÜFUSU

Author:

Number of pages: 118-128
Year-Number: 2018-9

Abstract

Devletler kalkınma projelerini hazırlarken, doğal kaynaklarını, sermaye birikimlerini ve o devletin sınırları dâhilinde ki halkın nüfus özelliklerini göz önünde bulundururlar. Bu verilerden belki de en önemlisi mevcut nüfusun özellikleridir. Çünkü nüfus özellikleri devletlerin, yatırımlarını neye göre yapması gerektiği ve toplumdaki bireylerin gelişimi için ne gibi tedbirler alması gerektiği konusunda bilgiler vererek, uluslararası gelişimlerini sistematik bir şekilde sürdürmesini sağlarlar. 1927 yılında gerçekleştirilen nüfusu sayımı için 1926 yılında nüfus sayım kanunu çıkarılmıştır. Yine aynı yıl İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Belçikalı Camilla Jacquart kurumun başına getirilmiştir. 28 Ekim 1927 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet’inin ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Sayım süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. 28 Ekim 1927’de gerçekleştirilen ilk nüfus sayımı, hem süregelen modernleşmenin hem de nüfus büyüklüğüne dayanan gücün bir göstergesiydi. Bu sayım sonucunda Ağrı nüfusu 68,850 kişi olarak tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca okur- yazar sayısı, yaş grupları, inanç, anadiller, meslek grupları, özürlü nüfusu, medeni hal, doğum yerleri gibi konular ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

States in creating evelopments projects, natural resources, capital accumulation, and that even the boundaries of the state-owned the demographic characteristic of the population are considered, Because the population in the characteristic of the states, investments tools, more rational use what according to the must do and the society that the individuals fort he development of what such measures should take in the data provided, the nation’s development of a systematic sustanability in line to continue provide. The population census law was enacted in 1926 for the population census carried out in 1927. The same year, the Directorate General of Statistics was established and Belgian Camilla Jacquart was appointed to the office. In the October 28, 1927 conducted the first census of the Republic of Turkey. During the counting, a ban on going out was applied. The first census carried out on October 28, 1927 was a demonstration of both continuing modernization and population-based strength. As a result of this census, Ağri population was determined as 68,850 persons. The study also covered issues such as the number of readers, age groups, beliefs, mother tongue, occupational groups, disabled population, marital status, birth place.

Keywords