Gelişmekte Olan Piyasalarda Döviz Kuru-Portföy Yatirimlari İlişkisi:BRICS Ülkeleri Ve Türkiye Örneği

Author:

Number of pages: 64-75
Year-Number: 2018-8

Abstract

Ģelişmekte olan ülkeler kalkınmalarını finanse etmek ve böylece gelişmiş ülkelere yetişebilmek için yabancı sermaye ihtiyacında olup özellikle de bunu kısa vadeli portföy girişleriyle sağlama yoluna gitmektedir. Ülkelerin makroekonomik politikaları üzerinde portföy akımlarının döviz kuruna bağımlı değişken olarak etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Türkiye’de portföy girişleri- döviz kuru ilişkisi 2002-2016 dönemi için panel veri seti kullanılarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

For Developing countries to finance their development and to catch up developed countries, foreign capital is needed, especially in the form of short term portfolio flow.Based on the Macroeconomics policies of countries , the effect of the portfolio flow as a dependent variable in relation to the exchange rates was analysed in this study. BRICS( Brazil,Rusia,India, China, South Africa) and Turkey's portfolio flow- exchange rate relations was analysed using the panel data set for the period of 2002-2016

Keywords