Әлемнің Тілдік Бейнесі

Author:

Number of pages: 59-63
Year-Number: 2018-8

Abstract

Бұл мақалада әлемнің тілдік бейнесі мәселелері қарастарылады. Тіл біліміндегі әлем бейнесін зерттеген ғалымдардың ой-тұжырымдары сарапталады. Әлемнің тілдік бейнесі деген ұғым қазіргі таңда дүние жүзі бойынша көптеген ғалымдардың зерттеу обьектісі болып келеді. Бұл мәселемен айналысу көне заманнан басталды деуге дәлелдер бар. Тек зерттеудің әр кезеңінде ғалымдар «әлемнің тілдік бейнесі» деген ұғым аясын кеңейтіп, тіл білімі ғылымына өз үлестерін қосуда. Сонымен қатар «әлем бейнесі», «әлемнің тілдік бейнесі», «әлемнің концептуалды бейнесі» туралы түсініктер баяндалады.

Keywords

Abstract

This article looks at the language picture of the world. The opinion of the researchers on the language picture of the world is considered. The notion of linguistic image of the world is now the object of many researchers around the world. There is evidence that the issue began with ancient times. Only at each stage of the research, scientists are expanding the concept of "language image of the world" and contributes to linguistic science.Characterized by the terms "picture of the world," "language picture of the world, a conceptual picture of the world."

Keywords