Студенттердің Медициналық Карталарын Есепке Алатын Ақпараттық Жүйені Құру

Author:

Year-Number: 2018-8
Number of pages: 38-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Қазіргі кезде қандайда бір жұмыс орнының жұмыс өнімділігін арттыру мен адамдарға көрсететін қызмет сапасын жақсарту үшін жұмыс орнының ақпараттық жүйесі болу қажет. Мәліметтер базасы дегеніміз - ақпаратты сақтауға және жинақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Ақпараттық технологиялардың даму үрдісі адам өміріне көптеген жаңалықтар, мол мүмкіншіліктер туғызуда. Атап айтқанда, ақпарат алу мен алмасу, ғылым-білім, қаржы, жарнама, транспорт, бұқаралық-ақпарат, медицина сынды салалардағы жаңалықтарды, жетістіктері мен нәтижелерді жедел түрде, қолма-қол пайдалана алуға мүмкіндік туғызатын жаңа жүйелерді, нысандарды енгізуде. Жұмыстың мақсаты: Студенттік емханада мед. Карталардын электронды жүйесін және дәрігерге жазылуға болатын жүйе құру. Осы мақсатқа жету үшін келесі операцияларды орындау қажет: Кестелерді құру; Кестелерді байланыстыру; Сұраныстарды өңдеу; Ақпараттық жүйені тестілеу; Ақпараттық жүйені іске қосу. Аталған есептерді орындау үшін Oracle мәліметтер базасын басқару жүйесін қолданған жөн. Пәндік аймақты талдау барысында қажетті деректерді қанша кестеге орналастыруға болатыны туралы мәліметтер аңықталады.

Keywords

Abstract

Now it is necessary to create an information system in a workplace for increase in productivity of any workplace and improvement of quality of the services provided to people. The database represents organized structure for storage and storage of information. Tendencies in information technology development create many new opportunities and opportunities for life of people. In particular, they introduce new systems and means which allow them to get direct access to news, achievements and results in the field of information and exchange, science, education, finance, advertizing, transport, mass media and medicine. Work purpose: Creation of electronic system of a medical card in student's policlinic and the system of registration of the doctor. For achievement of this purpose you need to execute the following operations: - creation of tables; - To connect tables; - processing of inquiries; - testing of information systems; - Start of an information system. For performance of these tasks it is recommended to use Oracle Database. At design of subject domain it is in detail described how many data can be placed in the table.

Keywords